Danske skibsbyggere 1566

| | |
Danske Kancelli. Tegnelser o.a. Lande 1566-68 /RA)
Bytingsvidne 25.6. 1526Bytingsvidne 25.6. 1526I Tegnelser o.a. Lande 1566-68 findes folio 97bff. et register over navngivne skibsbyggere i en række danske og skånske købstæder fra året 1566. Anledningen var, at Frederik II havde henvendt sig til "nogre Kiöpsteder .. om Schibbÿgge", som kunne bistå med at "færdiggøre og berede vore Orlogs skibe, som vi lade bygge for vort slot København". Af fynske købstæder med skibsbyggere omtales Kerteminde, Assens og Middelfart. Ifølge byhistoriker Bro Jørgensen omtales der en "Tomes Skiffbyggere" i  Svendborg i et bytingsvidne, dateret 25. 6. 1526. Ligeledes i en mønstringsrulle fra 1558, heri nævnes 2 skibsbyggere. 

Skibsbyggere 1566Skibsbyggere 1566 Skibsbyggere 1566 (2)Skibsbyggere 1566 (2)   Skibsbyggere 1566 (3)Skibsbyggere 1566 (3)


Thurø