Gundestrup vandmølle

| | |
Åen ved Gundestrup vandmølleÅen ved Gundestrup vandmølle Gundestrup by 1792Gundestrup by 1792 Gundestrup by 1807Gundestrup by 1807 Gundestrup vandmølleGundestrup vandmølleMuseumsleder Johs. Olsen anfører i en artikel om vand- og vindmøller i Svendborg amt, at Gundestrup vandmølle nævnes allerede i 1418. En antagelse som måske må revideres, eftersom der i "Tegnelser o.a. Lande 1548-1552 (RA), folio 443b, findes indført en rettertingsdom fra 1551 i anledning af en trætte mellem Claus Bryske til Flintholm og Eiler Rønnow til Hvidkilde, hvorefter en række rigsråder skal granske og forfare "om en mølle" som formentlig Eiler Rønnow "haffuer ladett vpsette i Gundestrup bÿe" er "louglig vpsatt mett steffningh (støvning) och graffningh att thend bör wedt magt att staa eller ey". Sagen er rejst på foranledning af Claus Bryske.