Da Chr. III lod retfærdigheden ske fyldest.

| | | | |

Kong Christian IIIKong Christian IIII en meget ordknap form i Tegnelser o.a. Lande 1548-51, folio 46b, møder vi 1549 en bonde i Heldager, Tved sogn, ved navn Jørgen Hansen, som måske er blevet fradømt sin gård. Men hvor kongen så siden gik ind og omgjorde dommen. Jørgen Hansen omtales ikke i Nyborg lens jordebog 1542 over alt tidligere jordegods tilhørende Ørkild.

Jÿrgen Hanss i Haldagger en wpreÿsning for ett wretferdigt winde hand nogen tiid siiden haffuer wundett emellom F: Brochenhus oc Jomffrue Anne Marssuinzdotther om nogen Jordtt oc eÿendom - Ko: Ma: haffuer umdraget [eftergivet] hans faldtzmoll. [bødestraf]