Bomærke for Anders Mortensen i Ullemose

Bomærke for Anders Mortensen i Ullemose