Holme Kloster

| | | |
Danske Kancelli. "Koncepter til åbne breve 1523-58". RA

Abbed med stav trædende på drage - Holme Kloster 1527Abbed med stav trædende på drage - Holme Kloster 1527  Jacob Hardenberg, død 1542 og hans 2 hustruerJacob Hardenberg, død 1542 og hans 2 hustruer  Rantzausholm 1590Rantzausholm 1590Ved reformationen kom Holme kloster under kronen og pantsattes allerede 1538 til Clement von der Wisch (+o. 1546) og hans arvinger, der dog skulle sørge for munkenes underhold, men være fri for borgeleje. 1539 pantsattes det til Christoffer Johansen Lindenov til Fovslet (+1585), og klosteret synes nu forladt af munkene. 1541 afhændedes det til rigsråden Jakob Hardenberg til Hvedholm, der døde allerede næste år,

  Jakob Hardenberg 30.11. 1541Jakob Hardenberg 30.11. 1541Jakob Hardenberg 30.11. 1541Jakob Hardenberg 30.11. 1541hvorefter Holme kloster tilfaldt enken Sophie Pedersdatter Lykke (+o 1570), der mod skødets bestemmelser ikke holdt godset ved lige og bl.a. nedrev huse i klosteret og nedbrød gårde. 1551 fratog kronen hende Holme kloster mod udbetaling af de 42.000 mk. lybsk, hendes husbonde havde givet for gård og gods. Næste år dømtes hun til at erstatte den i hendes og hendes mands tid skete forringelse; bl.a. var mange af klosterets prydelser og billeder bortkommet.

I Danske Kancelli: Koncepter til åbne breve 1523-58 på Rigsarkivet, findes et udkast til kronens skøde på Holme Kloster til Jacob Hardenberg, dateret 8.5. 1541. Skødet findes i afskrift i Danske Kancelliregistranter, s. 171ff.

Henrik Rantzau (+ 1598)Henrik Rantzau (+ 1598) Dronning Dorothea (1511-1571)Dronning Dorothea (1511-1571) Sophie Lykke 10.11. 1543Sophie Lykke 10.11. 1543Slægten -  OxeSlægten - OxeSophie Lykke 10.11. 1543Sophie Lykke 10.11. 1543Efter Sophie Lykke fik rentemester Eskild Oxe til Løgismose (død 1563) Holme kloster som len og havde det 1552-54 sammen med Sallinge herred indtil 1558, da han måtte afstå det til fordel for dronning Dorothea; i hendes tid var rigsråden Frands Brockenhuus foged på Holme kloster. I 1566 fik statholderen i Holsten Henrik Rantzau (død 1598) tilladelse til at indløse lenet med henblik på senere køb. Endelig skødedes 1568 Holme kloster, der efter skulle kaldes Rantzausholm, med tilliggende bøndergods for 55.000 rdl til Henrik Rantzau, hans hustru Christina v. Halle (død 1603) og deres arvinger, således at godset skulle gå udelt i arv til en person af ægteparrets efterkommere på sværdsiden og først efter dennes uddøen til spindesiden.

Skøde 8.5. 1541Skøde 8.5. 1541 Skøde 8.5. 1541 (2)Skøde 8.5. 1541 (2) Skøde 8.5. 1541 (3)Skøde 8.5. 1541 (3) Skøde 8.5. 1541 (4)Skøde 8.5. 1541 (4) Skøde 8.5. 1541 (5)Skøde 8.5. 1541 (5) Skøde 8.5. 1541 (6)Skøde 8.5. 1541 (6) Skøde 8.5. 1541 (7)Skøde 8.5. 1541 (7) Skøde 8.5. 1541 (8)Skøde 8.5. 1541 (8)

Skøde 8.5. 1541 (9)Skøde 8.5. 1541 (9) Skøde 8.5. 1541 (10)Skøde 8.5. 1541 (10) Skøde 8.5. 1541 (11)Skøde 8.5. 1541 (11) Skøde 8.5. 1541 (12)Skøde 8.5. 1541 (12) Skøde 8.5. 1541 (13)Skøde 8.5. 1541 (13) Skøde 8.5. 1541 (14)Skøde 8.5. 1541 (14) Skøde 8.5. 1541 (15)Skøde 8.5. 1541 (15) Skøde 8.5. 1541 (16)Skøde 8.5. 1541 (16)                                                                                                                                                            

 Trætte ml bønder og Sophie Lykke 1551Trætte ml bønder og Sophie Lykke 1551

 Trætte ml bønder og Sophie Lykke 1551 (2)Trætte ml bønder og Sophie Lykke 1551 (2)

Sophie Lykkes brev 1551Sophie Lykkes brev 1551 Sophie Lykkes brev 1551 (2)Sophie Lykkes brev 1551 (2) Sophie Lykkes brev 1551 (3)Sophie Lykkes brev 1551 (3) Sophie Lykkes brev 1551 (4)Sophie Lykkes brev 1551 (4)                                                              

Skøde 1568Skøde 1568 Skøde 1568 (2)Skøde 1568 (2) Skøde 1568 (3))Skøde 1568 (3)) Skøde 1568 (4)Skøde 1568 (4) Skøde 1568 (5)Skøde 1568 (5) Skøde 1568 (6)Skøde 1568 (6) Skøde 1568 (7)Skøde 1568 (7) Skøde 1568 (8)Skøde 1568 (8)                                                                                                          

Skøde 1568 (9)Skøde 1568 (9) Skøde 1568 (10)Skøde 1568 (10) Skøde 1568 (11)Skøde 1568 (11) Skøde 1568 (12)Skøde 1568 (12) Skøde 1568 (13)Skøde 1568 (13)  Skøde 1568 (14)Skøde 1568 (14)

BilagStørrelse
Holme_kloster.pdf2.36 MB
Rentemester_Eskil_Oxe_privatarkiv.pdf7.74 MB
Rentemester_Eskil_Oxe_privatarkiv_2.pdf9.92 MB
Rentemester_Eskil_Oxe_privatarkiv_3.pdf8.32 MB
Rentemester_Eskil_Oxe_privatarkiv_4.pdf9.62 MB
Rentemester_Eskil_Oxe_privatarkiv_5.pdf9.57 MB
Rentemester_Eskil_Oxe_privatarkiv_6.pdf7.88 MB
Rantzausholm, Flintholm og Rødkilde godser 1647.pdf23.95 MB
Kaj Lykkes forbrudte gods 1661.pdf29.1 MB
Peter Børting.pdf4.02 MB

Oluf Bang foged på Holme Kloster

I Eskil Oxe's arkiv omtales Oluf Bang flere gange som foged på Holme Kloster, i et enkelt brev omtales en Oluf Bang som bosiddende i Svendborg, så måske er han identisk med Oluf Bang i Svendborg, som både var byfoged og borgmester? http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/15260 

Assens kirkegård: En Hviler erlig og velagte Oluff Bang. Borgemester i Assens -- Døde 1566

I Eskil Oxe's arkiv findes også et brev der omtaler, borgmester Poul Bang, Assens - Assens kirkegård - Anno 1576 den 10 februarii tha døde erlig Mand. Pawel Bang, Borgemster i Assens