Dronning Dorothea's livgedingsbrev på bl.a. Kærstrup (Tåsinge) og Svendborg 1536

| | |
Danske Kancelli. "Koncepter til åbne breve 1523-58". RA

Dronning Dorothea 1511-75Dronning Dorothea 1511-75Ved reformationen kom den fynske biskops gods, bl.a. Kærstrup på Tåsinge til kronen og fra 1536 til 1547 blev det og købstæderne Odense og Svendborg udlagt til dronning Dorotheas livgeding (underhold). Christian III's livgedingsbrev af 30. nov. 1536 til sin dronning Dorothea fandt jeg som udkast i "Koncepter til åbne breve 1523-58". RA.

Dronning Dorothea (1511 - 7/10 1575) var datter af hertug Magnus II af Sachsen-Lauenborg og Catharina af Brunsvig. Hun blev 1525 gift med kong Christian III. Kronet til dronning 1537. Efter Christian III's død 1559 levede hun sin meste tid på Koldinghus.

"Hogborne Förstinde Frw Dorothea Wor kere Hustrwe skall haffue nyde och beholde for hennes egen person Wor och Kronens Slott Leen och Kiöpsteder Nesbyhoffuet met the Læen som ther tillaag vdj Koning Christierns tiid, Tranneker met the Læen och [lakune] som ther tillaa vdj Koning Christierns tiid ther till met the gaarde och g[lakune] som Fÿns Biscops stigt haffuer her til hafft och tilhördt paa Lawend[?] liggendis, Rudgaardt met the [lakune] och godts som ther till laa vdj Koning Christiernes tiid/ Kerstrwp paa Thosind met alt thet godts som Fyens Biscops stigt haffuer hafft ther paa Thosind och ther tiill met Wor Kiöpsteder Otthens och Svinborg, Huilcke forne Slotte, gaarde, godts, Læen och Kiöpsteder Hwn skall haffue nyde och beholde frj och quit met alle theres tilleggelse, Konninglige Renthe och Rettighedt, Jngtet wndertaget saa lenge Hwn Leffwor....."

Nyt: Dronning Dorotheas livgedingsbrev af 22. 9. 1547 (Koncepter til åbne breve 1523-58) (RA).

Brev 30.11. 1536Brev 30.11. 1536 Brev 30.11. 1536 (2)Brev 30.11. 1536 (2) Brev 30.11. 1536 (3)Brev 30.11. 1536 (3) Brev 30.11. 1536 (4)Brev 30.11. 1536 (4) Brev 30.11. 1536 (5)Brev 30.11. 1536 (5) Brev 30.11. 1536 (6)Brev 30.11. 1536 (6) Brev 30.11. 1536 (7)Brev 30.11. 1536 (7)

Brev 22.9. 1547Brev 22.9. 1547 Brev 22.9. 1547 (2)Brev 22.9. 1547 (2) Brev 22.9. 1547 (3)Brev 22.9. 1547 (3) Brev 22.9. 1547 (4)Brev 22.9. 1547 (4)