Langelands sønder, Magleby sogns kirkebog for perioden 1682-1706

| | |
transkriberer Langelands sønder, Magleby sogns kirkebog for perioden 1682-1706
 "Langelands sønder - Magleby kirkebog Anno 1682-1706.pdf" kirkebogen, og håber, at den vil blive vel modtaget rundt omkring, hos dem der kan få brug for den.

Denne bog forefindes nu i PDF form, og har været ca. 1 år undervejs. Jeg har lavet den i nær samarbedejde med brugerne inde på DIS forum,
bla. Anders B. Christophersen og Jørgen Thue Pedersen m.fl.

Bogen er forsøgt holdt så tæt på originalen som muligt, dog med en lille afvigelse i formatet, da jeg , pga. vanskeligheden i at opsætte
formatet præcist som det ér i bogen, har valgt, at opbygge nogle få enkelte regler for, hvorledes hver enkelt handling skal være.

Jeg er klar over, at der findes en værk i bogform som hedder, Project Langeland, men det er ganske fejlbefængt og indeholder utroligt mange
fejltydninger.

Mit næste skridt er, at lave den næste kirkebog i rækken - 1707-1726 som jeg forventer at være færdig med om ½-3/4 år måske før.
Målsætningen er at nå frem til første folketælling 1787, således kan flest muligt klare sig selv, og så kan det også være, at andre evt.
ønsker at tage over med resten af bøgerne.

Jeg lægger ligeledes en kopi på Rudkøbing byhistorisk arkiv efter aftale med arkivaren.

Bemærk at man skal have Acrobat Reader indstalleret for at kunne læse vedhæftede fil. Den kan downloades her.
Venligst
Finn Hansen

BilagStørrelse
Langelands sønder - Magleby kirkebog Anno 1682-1706.pdf902.84 kB