Den fynske og langelandske adel 1539, 1552, 1554, 1556 og 1558 og 1562-63

| | | | |
Tegnelser o.a. Lande 1537-1545, folio 75ff. (RA) -Mønstringsruller og rostjenestetaksationer 1556-1563 (RA)

Kampscene - ill. Nyborg SlotKampscene - ill. Nyborg SlotRostjeneste. Siden ca. 1600 benævnelse på rustningspligten, dvs. adelens pligt til at stille rustede svende til hæren.

Adelens personlige krigstjenestepligt blev i slutningen af 1400-årene udvidet med rostjeneste, der blev lovfæstet 1525

og blev fastsat i forhold til indkomsten af den pågældendes jordegods. Rostjenestetakseringerne er bevaret 1535-1652. (Håndbog for danske lokalhistorikere (1952-56), s. 416

NYT: Danske Kancelli B43a Mønstrings-Ruller og Rostjenestetaxeringen ca 1535-55 (RA)

Adel Fyn 1539Adel Fyn 1539 Adel Fyn 1539 (2)Adel Fyn 1539 (2)   Adel Fyn 1539 (3)Adel Fyn 1539 (3) Adel Fyn 1539 (4)Adel Fyn 1539 (4) Adel Fyn 1539 (5)Adel Fyn 1539 (5)

Adel Fyn 1539 (6)Adel Fyn 1539 (6)

 Adel Langeland 1539Adel Langeland 1539

 

 

 

 

 

 

 

 

Adel Fyn 1556Adel Fyn 1556 Adel Fyn 1556 (2)Adel Fyn 1556 (2) Adel Fyn 1556 (3)Adel Fyn 1556 (3) Adel Fyn 1556 (4)Adel Fyn 1556 (4) Adel Fyn 1556 (5)Adel Fyn 1556 (5) Adel Fyn 1556 (6)Adel Fyn 1556 (6) Adel Fyn 1556 (7)Adel Fyn 1556 (7) 

Adel Fyn 1556 (8)Adel Fyn 1556 (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adel Fyn 1556 (9)Adel Fyn 1556 (9)  Adel Fyn 1556 (10)Adel Fyn 1556 (10) Adel Fyn 1556 (11)Adel Fyn 1556 (11) Adel Fyn 1556 (12)Adel Fyn 1556 (12) Adel Fyn 1556 (13)Adel Fyn 1556 (13) Adel Fyn 1556 (14)Adel Fyn 1556 (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adel Fyn 1556 (15)Adel Fyn 1556 (15)

 Adel Fyn 1556 (16)Adel Fyn 1556 (16) Adel Fyn 1556 (17)Adel Fyn 1556 (17) Adel Fyn 1556 (18)Adel Fyn 1556 (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Adel Fyn 1558Adel Fyn 1558 Adel Fyn 1558 (2)Adel Fyn 1558 (2) Adel Fyn 1558 (3)Adel Fyn 1558 (3) Adel Fyn 1558 (4)Adel Fyn 1558 (4) Adel Fyn 1558 (5)Adel Fyn 1558 (5) Adel Fyn 1558 (6)Adel Fyn 1558 (6) Adel Fyn 1558 (7)Adel Fyn 1558 (7)

Adel Fyn 1558 (8)Adel Fyn 1558 (8) 

 

 

 

 

 

 

 

Adel Fyn 1558 (9)Adel Fyn 1558 (9) Adel Fyn 1558 (10)Adel Fyn 1558 (10) Adel Fyn 1558 (11)Adel Fyn 1558 (11) Adel Fyn 1558 (12)Adel Fyn 1558 (12) Adel Fyn 1558 (13)Adel Fyn 1558 (13) Adel Fyn 1558 (14)Adel Fyn 1558 (14)                                                                                                                          

                      

 

 

 

 

 

 

 

Den fynske adel 1552Den fynske adel 1552 Den fynske adel 1552 (2)Den fynske adel 1552 (2) Den fynske adel 1552 (3)Den fynske adel 1552 (3) Den fynske adel 1552 (4)Den fynske adel 1552 (4) Den fynske adel 1552 (5)Den fynske adel 1552 (5) Den fynske adel 1552 (6)Den fynske adel 1552 (6) Den fynske adel 1552 (7)Den fynske adel 1552 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den fynske adel 1554Den fynske adel 1554 Den fynske adel 1554 (2)Den fynske adel 1554 (2) Den fynske adel 1554 (3)Den fynske adel 1554 (3) Den fynske adel 1554 (4)Den fynske adel 1554 (4) Den fynske adel 1554 (5)Den fynske adel 1554 (5) Den fynske adel 1554 (6)Den fynske adel 1554 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Adel Fyn 1558 (15)Adel Fyn 1558 (15) Adel Fyn 1558 (16)Adel Fyn 1558 (16) Adel Fyn 1558 (17)Adel Fyn 1558 (17) Adel Fyn 1558 (18)Adel Fyn 1558 (18) Adel Fyn 1558 (19)Adel Fyn 1558 (19) Adel Fyn 1558 (20)Adel Fyn 1558 (20)

 Adel Fyn 1558 (21)Adel Fyn 1558 (21) 

 

 

 

 

 

 

 

Adel Fyn 1558 (22)Adel Fyn 1558 (22) Adel Fyn 1558 (23)Adel Fyn 1558 (23) 

 

Adel Fyn 1558 (24)Adel Fyn 1558 (24) Adel Fyn 1558 (25)Adel Fyn 1558 (25) Adel Fyn 1558 (26)Adel Fyn 1558 (26) Adel Fyn 1558 (27)Adel Fyn 1558 (27) Adel Fyn 1558 (28)Adel Fyn 1558 (28) Adel Fyn 1558 (29)Adel Fyn 1558 (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adel Fyn 1558 (30)Adel Fyn 1558 (30) Adel Fyn 1558 (31)Adel Fyn 1558 (31) Adel Fyn 1558 (32)Adel Fyn 1558 (32) Adel Fyn 1558 (33)Adel Fyn 1558 (33) Adel Fyn 1558 (34)Adel Fyn 1558 (34) Adel Fyn 1558 (35)Adel Fyn 1558 (35)  

Adel Fyn 1562-63Adel Fyn 1562-63

 

 

 

 

 

 

 

 Adel Fyn 1562-63 (2)Adel Fyn 1562-63 (2) Adel Fyn 1562-63 (3)Adel Fyn 1562-63 (3) Adel Fyn 1562-63 (4)Adel Fyn 1562-63 (4) Adel Fyn 1562-63 (4)Adel Fyn 1562-63 (4) Adel Fyn 1562-63 (5)Adel Fyn 1562-63 (5) Adel Fyn 1562-63 (6)Adel Fyn 1562-63 (6) 

Adel Fyn 1562-63 (7)Adel Fyn 1562-63 (7) Adel Fyn 1562-63 (8)Adel Fyn 1562-63 (8) Adel Fyn 1562-63 (9)Adel Fyn 1562-63 (9) Adel Fyn 1562-63 (10)Adel Fyn 1562-63 (10)