Niels Pedersen af Klingstrup 1351

| |

Motiv fra Klingstrup i Skårup sognMotiv fra Klingstrup i Skårup sognKong Valdemar Atterdag holdt retterting i Odense den 14. juli 1351(*) ved hvilken lejlighed han skænkede jordegods til Sortebrødre kloster. Blandt brevvidnerne er Niels Pedersen af Klinstorp, som antages at være identisk med det nuværende Klingstrup i Skårup sogn. (Oplysningerne er hentet fra pastor A. Crones samlinger på LAO).

Næste gang Klingstrup omtales er formentlig den 30. september 1394, hvor Johannes Esth, armiger, de Cleynæstorp" er blandt brevvidnerne. I Klevenfeldts sigilsamling findes en tegning af det nu tabte segl forestillende "I skjoldet forkroppen af en ulv, sammensat med en hovedløs fuglekrop". (Henry Petersen. Adelige Sigiller (1897).

(*) Ifølge Stednavneudvalget 14. juni 1351 (Hamsfort)