Da den "sorte død" rasede

| |

 Biskopper i Fyns Stift før reformationenBiskopper i Fyns Stift før reformationenBiskop Nicolaus 1340-62Biskop Nicolaus 1340-62Sognenavnene Kværndrup og Kirkeby forekommer ifølge Stednavneudvalget første gang den 29. september 1348, hvor ifølge Suhms Danmarkshistorie de 12 ældste præster på Fyn var samlet i Odense. Her underskrev de et vidnesbyrd om, at valget af biskop over Fyns Stift efter gl. skik tilfaldt Benediktinermunkene i St. Knuds kloster. Og blandt de 12 præster nævnes hr. Johannes i Kværndrup og hr. Peder i Kirkeby.

Ifølge Diplomatarium Danicum nr. 63, var der 8 og ikke 12 præster: "1348. Efter 29. september. Niels, præst i Lyndelse, erklærer sammen med syv andre gamle fynske præster, at de ikke kender til, at andre end munkene i St. Knuds kloster i Odense har stemmeret ved valg af biskop. Præsterne i Kværndrup og Kirkeby deltog".    

I årene 1348-50 rasede den store pestepidemi over hele Europa, der gjorde et kraftigt indhug i befolkningstallet, så mange gårde blev øde og forladte.