Vormarkgård

| |

Otto Strangesen til TangeOtto Strangesen til TangeI Vormark har ligget en hovedgård Vormarkgård. 1313 nævnes een Petrus Nicklessøn de Vurtemarck, som formodes at være denne. 1403 nævnes Peder Bild i Wordemard, men der er formodentlig tale om en fejldatering (1493, 1503?), da han både efter navnet og efter det pågældende dokuments indhold må antages at være identisk med nedennævnte Peder Bild. 1419 nævnes Peder Andersen i Vormark, 1470-91 Bild Pedersen (Bild, som formentlig fulgtes af sønnen Peder Bild). Senere er Vormarkgård kommet under Hesselagergård, hvortil den hørte, da Johan Friis 1544 fik låsebrev på sit fynske gods.  (Trap)

 

 

Bild Pedersen 1487Bild Pedersen 1487Ifølge Trap, så optræder Bild Pedersen i 6 middelalderlige dokumenter i perioden 1470-91. I 1483 er han indblandet i en retssag med Jens Remp i Lørup, Ryslinge sogn. Bild Pedersen gjorde lovhævd på nogen jord på Lørup Mark, som Jens Remp også gjorde lovhævd på. [Bjarne Porsmose: Hesselager sogns bebyggelsesudvikling (Træk af Hesselager sogns historie. 1983]

 

 

 

Kong Hans med sønnen Christian IIKong Hans med sønnen Christian IIEfter 1491 optræder Bild Pedersen imidlertid i 2 dokumenter, i 1498 ved kong Hans' retterting, som formentlig i forbindelse med kongens besøg i Svendborg, holdtes på byens rådhus den 4. september og i 1499 optræder Bild Pedersen, væbner, i et "Raadstuevidne om Grunde og Gods, tilhørende S. Knuds Gilde og Alter i Svendborg".

 

 

Borkvard Fikkesen 1480-81Borkvard Fikkesen 1480-81Det ser umiddelbart ud til, at Bild Pedersen efter 1491 er flyttet til Svendborg. Om det var en "trend", at lavadelige i disse åringer flyttede til købstæderne, ved jeg ikke, men en anden lavadelig på det tidspunkt, Borquard Feckess a.w. (vel Fikkesen), der optræder i et dokument, læst ved Sallinge herredsting 24. juli 1481, træffer vi igen i 1503 i forbindelse med biskoppens dom på Svendborg bymølle, så måske har han også flyttet teltpælene til Svendborg?

Ifølge Dansk Adels Årbog hørte Bild Pedersen til den gren af Bildslægten, der udgik fra Tanggård i Øksendrup sogn, som i en årrække var pantsat til Otto Strangesen. Dennes datter Anne ægtede Niels Jensen (Rosenkrantz), der indløste Tanggård i 1391. En søn Jakob Ottesen antager man var ejer af Hesselagergård, mens den anden søn Peder Ottesen, g.m. "N.N. Bildsdatter (Ulfeld)" ifølge DAA er far til Bild Pedersen til Vormark.

Ulrik Bild, kannik i Roskilde 1502Ulrik Bild, kannik i Roskilde 1502Af Bild Pedersens børn nævner DAA mester Ulrik Bild, der vistnok var opkaldt efter en morbror Ulrik Sandberg. Han blev immatrikuleret 1494 ved universitet i Rostock og opholdt sig en del tid i Svendborg. Da han døde formentlig 1541 havde han Kirkeby og Lunde kirker i forlening. En datter Anne Bild var gift med Eiler Eriksen (Bølle) til Nakkebølle, mens en anden unavngiven datter var moder til til Axel Nielsen (Kruckow) til Årslevgård.