Bymøllen i Svendborg

Bymøllen i Svendborg

Svendborg bymølle

1419 25? januar
Repertoriet 5746. Orig. Svendborg bys arkiv. Kopi indsendt 1648. RA Danske Kancelli. Vistnok herefter: Resens Atlas IV, 424

Vi Erick Konge tillader, paa det vor og Kronens Købsted Suennborg maa desydermere forbedres og opholde Skat og Tynge, at Borgerne maa nyde en vor og Kronens Jord liggende langs op og ned paa begge Sider, indtil
Strømmen tager paa vor og Kronens Mølledam, til deres Græsgang og Behov, efterdi vi har Møllen til Kronen igen, dog vor og Kronens Strøm til vor Mølle dermed uforkrænket. Thi forbyder vi alle osv. Givet paa vort Slot
Nyborg Pouels Dag under vort Sekret.