Ørkild Birketing

| | |

Ørkild FangØrkild Fang Ørkild Birketing 1531Ørkild Birketing 1531I Rigsarkivets seddelregistratur findes under 6. maj 1531 et interessant "Vidne af Fynbo Landsting", angående "en Agervei, som løber fra Nyled i Bispens fri Enemærke og indtil Ladegården for Ørkild". At dømme efter de indkaldte vidner "Brudager Mænd, Klyndstrup (Klingstrup) Mænd og Holmdrup Mænd", så har denne "Agervei" gået mellem Tved og Skårup byer direkte mod nord fra Ørkild. På et gl. kort over Ørkild kaldes en af markerne Ladegårds Agre".

I dokumentet får vi også den oplysning, at "Bispens Foged paa Ørkild" hed Peer Norby, og hvad jeg ikke har set før, at et tingsvidne var læst ved "Ørkild Birketing". Det tyder altså på, at Fyns berømte biskop Jens Andersen Beldenak har haft sin egen jurisdiktion på Sydfyn, som hvis det er korrekt formentlig har omfattet de landsbyer i omegnen, der ifølge jordebogen 1531 hørte til Ørkild len. Som bekendt så skal "arkivet på Ørkild", være gået tabt i 1534, da svendborgenserne ødelagde borgen.

Hans Ottesen skrev sig i 1531 som skovfoged til Ørkild. Efter reformationen 1536 skriver en Hans Ottesen sig til Bjørnemose.  


Bjørnemose