Præsteindberetninger til Ole Worm 1623 - Gudme herred

| | | |
Indkomne breve fra Gudme Herred 1539- til Fyns Biskop (LAO)

Omslag- Ole Worm 1623 - Gudme herred -Omslag- Ole Worm 1623 - Gudme herred -  Missiv 11. august 1622Missiv 11. august 162211. august 1622 udgik der en kongelig befaling til "Bisperne udi Danmark og Norge Antikviteter anrørendes", hvori de rundt omkring i landet blev pålagt, at lade anstille undersøgelse om alle slags oldsager, deriblandt "runemindesmærker" og indsende beretning derom.

Dette initiativ kom i stand på foranledning af læge Ole Worms (1588-1654) varme interesse for især de mange runestene omkring i Danmark. Afgørende var det selvsagt, at hans interesse også fandt den nødvendige støtte hos "kongen og mange af landets fornemste mænd".

Indberetningerne til Ole Worm indkom i løbet af de nærmest følgende år. I Gudme herred skete det 1623, og det er så heldigt, at indberetningen er bevaret iblandt indkomne breve til Fyns Biskop.  

Ole Worm 1623 - Gudme herredOle Worm 1623 - Gudme herred Ole Worm 1623 - Gudme herred (2)Ole Worm 1623 - Gudme herred (2) Ole Worm 1623 - Gudme herred (3)Ole Worm 1623 - Gudme herred (3) Ole Worm 1623 - Gudme herred (4)Ole Worm 1623 - Gudme herred (4) Ole Worm 1623 - Gudme herred (5)Ole Worm 1623 - Gudme herred (5) Ole Worm 1623 - Gudme herred (6)Ole Worm 1623 - Gudme herred (6) 

Ole Worm 1623 - Gudme herred (7)Ole Worm 1623 - Gudme herred (7) Ole Worm 1623 - Gudme herred (8)Ole Worm 1623 - Gudme herred (8) Ole Worm 1623 - Gudme herred (9)Ole Worm 1623 - Gudme herred (9) Ole Worm 1623 - Gudme herred (10)Ole Worm 1623 - Gudme herred (10)