Kværndrup sogn - matrikler og jordebøger

| | |
Matrikler og jordebøger sammenkørt af Karin Jørgensen