Sognepræst i Herrested Martin Anton Christian Crone (1817-1903)

"Som Odensebarn og i en Aarrække Adjunkt ved Odense Skole vaktes tidlig min Interesse for denne Byes gamle Minder. Min Historielærer Prof. Paludan-Müller gav mig den første Veiledning heri; og da jeg fra 1843 af Vedel Simonsen fik det hverv at korrigere hans "Bidrag til Odense Byes ældre Historie" og andre i Odense trykte Samlinger, blev jeg lidt efter lidt ført ind paa dette Studium, som jeg siden efter Tid og Leilighed har drevet som en kjær Bibeskjæftigelse, ved hvilken jeg rigtig nok stadig har havt Leilighed til at sande Paludan-Müllers Ord: At vi her over have Hjælpemidler nok til at komme ind i en Sag, men ikke til at finde ud af den igjen". 

På det seneste har vi her på sitet offentliggjort en del materiale fra "pastor A. Crone"s hånd.  Hvis man søger på arkivernes database Daisy, får man følgende oplysninger frem:

Arkivskaber
Crone, Martin Anton Christian
 
Bemærkninger
Se også samlingen litteraria: M.A. Crones manuskripter om kongehusets og adelens historie, fynsk topografi og kirkehistorie Crone, martin a.c. (sgpr., 1818-1903) * Arkivalietid fra:1869
 
Arkivnummer:   RA184
 
Arkivinstitution:  Landsarkivet for Fyn, Odense