Om færgemændene i Nyborg og Korsør 1553-1650

| | | | | | | |
1514-c.1700 Register over Nyborg bys privilegier. Nyborg Magistrat. LAO

Modvillige færgefolks strafModvillige færgefolks straf Nyborg skibsbro 1806Nyborg skibsbro 1806 Kong Chr. 4 (1640)Kong Chr. 4 (1640) Lensmand Mogens KaasLensmand Mogens KaasMutt uillige Fergefolckis Straff.

C4 Missiv Lenssmanden Velb. Her Mogens Kaas tillschreffuitt
Dat. Ottensegaard denn 22 Janu: 1644

Efftersom Vi Naadigst Erfahre Huorledis Fergemendene udj Vor Kiöbsted Nÿborg, Sig megit Muttuillig skall Lade befinde, oc dennem besuerger met Voris Folch oc Budde, att offuerföre,

Thi Bede Vi Eder oc Naadigste Befale, Att J der effter flittig Er forscher, Huem sig der met det ringeste Muttuillig lader befinde,

Oc dersom nogen findes, Som sig saadant Vnderstaar att giöre, Ville Vi Naadigst, Att J dennem strax udj Jern schall lade slaa, oc till Bremmerholm fremsende ..

Odense Magistrat - Ægtregnskaber 1552-1554

Se også Med smakke og isbåd over Storebælt 

Da kong Frederik 2 var i livsfare under en tur over Storebælt

Se også Sprogø 

Se også pastor L.M. Wedels rejsebeskrivelse (1802)

Se også Regnskab for rejse tur-retur Rudkøbing-Odense 1699 

Stridighed mellem færge mændene i Korsør og Nyborg 1553Stridighed mellem færge mændene i Korsør og Nyborg 1553

Færge 1553-1650Færge 1553-1650 Færge 1553-1650 (2)Færge 1553-1650 (2) Færge 1553-1650 (3)Færge 1553-1650 (3) Færge 1553-1650 (4)Færge 1553-1650 (4) Færge 1553-1650 (5)Færge 1553-1650 (5) Færge 1553-1650 (6)Færge 1553-1650 (6) Færge 1553-1650 (7)Færge 1553-1650 (7) Færge 1553-1650 (8)Færge 1553-1650 (8)

Færge 1553-1650 (9)Færge 1553-1650 (9) Færge 1553-1650 (10)Færge 1553-1650 (10) Færge 1553-1650 (11)Færge 1553-1650 (11) Færge 1553-1650 (12)Færge 1553-1650 (12) Færge 1553-1650 (13)Færge 1553-1650 (13) Færge 1553-1650 (14)Færge 1553-1650 (14) Færge 1553-1650 (15)Færge 1553-1650 (15) Færge 1553-1650 (16)Færge 1553-1650 (16)

Færge 1553-1650 (17)Færge 1553-1650 (17) Færge 1553-1650 (18)Færge 1553-1650 (18) Færge 1553-1650 (19)Færge 1553-1650 (19) Færge 1553-1650 (20)Færge 1553-1650 (20) Færge 1553-1650 (21)Færge 1553-1650 (21) Færge 1553-1650 (22)Færge 1553-1650 (22) Færge 1553-1650 (23)Færge 1553-1650 (23)