Langeland Landsting

| | |

Kirkeby kirkeKirkeby kirkePastor A. Crone tolker den gamle overlevering om, at der "i Kirkeby ældgamle Kirke (Sundsherred) skal ... have været holdt Landsting for de omliggende Egne og Øerne Taasinge og Langeland" (Atl. VI, 713) som en mulig forløber for Langeland Landsting. (Lavindsfar - Landsthing)

Af Crones notater om de danske landsdommere, (Danmarks adel, litterære samlinger, LAO) fremgår, at "registrator Plesner" havde skaffet ham den oplysning, at der den 30.11. 1328 udstedtes et landstingsvidne af "Nicholaus Pætersön, advocatus Langlandiæ". Pastor Crone anfører som den første landsdommer på Langeland, Axel Axelsön, der kaldes "Landsdommer i Langeland", i et gældsbevis, udstedt i "Tranekjær dominica proxima ante Pentecosten 1467", og hvor han omtales tilligemed Erik Sture, høvedsmand på Tranekær og Bertel Pors, væbner m.fl. I et notat føjer Crone til, at Axel Axelsen ifølge "registr. Plesner" var "landsdommer 1462 og 1468".