Et strejflys over livet i middelalderen 1423

| | | |

 Basse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogBasse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogNielstrup voldstedNielstrup voldsted ArmbrøstArmbrøstVilh. Lorenzen: "Forøvrigt er det oprindelige Nielstrup, den eneste herregård i Ollerup og Egense sogne, hvor der kastes et strejflys over livet, som det - overmåde brutalt - kunne forme sig i Middelalderens dage. Det var i Jep Basses ejertid. Han fik 21. april 1423, onsdag før St. Jørgens Dag, på Sunds herredsting et tingsvidne, der afslører, at han "i sin egen gård" havde dræbt en af sine svende og såret en anden, da denne med spændt armbrøst kom rendende imod ham.

De 8 dannemænd, der vidnede, kom imidlertid til samme resultat som et tidligere fremført sognevidne af Ollerup sogn "ved dannemænd og skellige". Begge havde hørt af dem, der overværede det blodige optrin, at Jep Basse "blev ganske hånligen og smæligt fortalet, før han gjorde dem noget imod". Han blev frikendt, idet man skønnede, at drab og sår var sket i nødværge. I begge nævn var det bønder fra egnen, der havde vidnet, men blandt de tilstedeværende, der på Sunds herredsting hin forårsdag satte deres indsegl under retskendelsen, var også ansete mænd, bl.a. Mattis Nielsen af Søbo og Jeppe Herlogsen af Skovsbogård".

(Vilh. Lorenzen:En gruppe voldsteder i Ollerup og Egense sogne, Sunds herred, Svendborg amt - set på historisk og kulturgeografisk baggrund.(1957))


1423 21. april
Repertoriet 6016. Pergament med 9 segl.
Jæiop Helghess Foged i Swndz H., Erik Jenss Præst i Swinneborgh, Jesse Krumpen Foged paa Ørkil, Jæppe Herlouss af Skousbo, Henrich Walkendorp, Matis Nielss af Siobo, Jesse Hind Foged paa Kærstorp, Iwer Nielss og Anders Pætherss, Raadmænd i Swinneborgh. Onsd. før Jøriens Dag paa Sundz H.s Thing saa vi, at hæderlig og skellig Jæiop Basse af Nielstorp fik et Thingsvidne ved 8 Dannemænd: Per Haw, Jesse Æsbernss, Per Jenss, Matis Falk, Anders Odh, Per Smeth, Lasse Tykeschow og Jesse bang, hvilke alle vidnede, at de saa, at Jæiop Bassi havde og fremledte et fuldt Sognevidne af Oldorp Sogn ved Dannemænd og skellige, hvilke alle vidnede, at den Svend, som Jæp Bassi slog ihjel, blev slaget i J.B.'s egen Gaard, og den Svend, som saar blev gjort, kom rendende med et spændt Armbørst imod J.B.
Item vidnede de, at det fornævnte Sognevidne ogsaa vidnede, at de havde hørte af dem, som der hos var, der dette skete , at J.B. blev ganske haanlig og "smæligh" fortalet, før end han gjorde dem noget imod. Vore Indsegl. Datum etc.