Ollerup kro

| | |

Svendborgvej i OllerupSvendborgvej i OllerupVed landevejen mellem Svendborg og Fåborg lå den ældst kendte kro i Ollerup. Ifølge Anna Skov formentlig omtrent der, hvor nu gartneriet Ålykke ligger, nær åen. På det tidspunkt var der ingen kro i Vester Skerninge.

Kromanden i 1721 hed Niels Jørgensen. Ifølge Egeskov fæsteprotokol overtog Niels Jørgensen huset i 1718/19 efter Niels Erichsen. Kroholdet har måske ikke været en så givtig forretning for allerede 1725 afstår Niels Jørgensen huset til Jens Stephansen fra Stenstrup. Han var søn af skytte i Stenstrup Stephen Jensen. En søster var gift med degnen i Kværndrup, og en anden med skytten på Egeskov.

I provst Vitus Berings "private" matrikel fra 1733 hedder det, at "Jens Stephansen, som boer i Ollerup Kroe" af herskabet til Egeskovgård har fået tillagt avlingen af "Hans Jespersens øde gaard".