Klokke fra 1512 i St. Nicolai kirke

Klokke fra 1512 i St. Nicolai kirke