De fynske len 1544-48

| | |

 Fynske len 1522Fynske len 1522Nyborg Slot 1659Nyborg Slot 1659 Lensmand Frands Brockenhuus og frueLensmand Frands Brockenhuus og frue Lensmand Eiler Rønnow og frueLensmand Eiler Rønnow og frue Kansler Johan FriisKansler Johan FriisKilde: O. Nielsen: De danske Len 1544-47. Danske Magazin 1878. 4 rk. bd. 4, s. 227-36.

Fynske len 1544-47Fynske len 1544-47 Fynske len 1544-47 (2)Fynske len 1544-47 (2) Fynske len 1544-47 (3)Fynske len 1544-47 (3) Fynske len 1544-47 (4)Fynske len 1544-47 (4) Fynske len 1544-47 (5)Fynske len 1544-47 (5) Fynske len 1544-47 (6)Fynske len 1544-47 (6)

 

Fortegnelser over pantebreve på len og krongods på Fyn

Indhold: 1. Thette ær then swm aff the breff pa Haghenskow oc thee læn som her Pæther Houenskyldh haffde i pant aff krønen. Regester af pantebreve 1398-1471 og udateret. Hr. Peder Hogenskild døde senest 1474, hvor hans enke Cecilie Bernikesdatter (Skinkel) optrådte som enke. Listen er næppe meget senere, måske dog først fra tiden straks efter kong Hans' tronbestigelse i 1481. 2. Hæfte med oversigt over pantsættelser af len og krongods på Fyn. Regester af pantebreve. De fleste regester er udaterede, men nogle få bærer dateringer 1472-1473. Ved enkelte af de udaterede har William Christensen anført datering, utvivlsomt på grundlag af identifikation af de pågældende breve; disse dateringer spænder fra 1452 til 1473. Listen er måske udarbejdet efter kong Hans' tronbestigelse i 1481.

Regnskaber vedr. kong Hans Regnskaber 1433-1559, Rigsarkivet

BilagStørrelse
Fortegnelser_over_pantebreve_på_len_og_krongods_på_Fyn.pdf6.26 MB

Kronlen

Sunds herred

Sallinge herred

Krarup len

Rynkebygård

Kirkebygård og gods

Kirkebygård og gods

"En af de mægtigste mænd på Fyn var rigets marsk under hele Christian I.s regeringstid, Claus Rønnow (hvis søn Karl udnævntes til Fyns biskop). I 1467 skrev Claus Rønnow sig første gang til Hvidkilde, og dette slot gik sidenhen i arv til sønnen Markvard og sønnesønnen Ejler Rønnow. Kongen var nødt til at pantsætte væsentlige indtægtskilder til Claus Rønnow for de tjenester og de pengelån, han ydede: hele Svendborg byskat, fogedret, bøder og told. På samme måde havde Gert Bryske Kerteminde i pant, og biskop Mogens Krafse havde Odense købstad som kongeligt pantelen". Odense bys historie. Bd I, 1988, 319.

Claus Rønnow til Hvidkilde m.fl. havde de sydfynske øer i forlening

Byskatten i Svendborg

Se også kong Christian Is breve til ridder Johan Bjørnsen til Nielstrup på byskatten i Svendborg - som også en tid var forlenet til Claus Rønnow

Fåborg