Vand- og vindmøller i Nyborg og Tranekær amter 1691-95

| | | | | |
Nyborg og Tranekær amters arkiv (LAO)

Sunds herred 1698Sunds herred 1698 Ventepose Mølle på TåsingeVentepose Mølle på Tåsinge Bymøllen i Svendborg nedbrudt 1872Bymøllen i Svendborg nedbrudt 1872 Stubmølle på LyøStubmølle på Lyø

Se også Johs. Olsen: Vand- og vindmøller i Svendborg amt 

Se også Møller i Nyborg len 1542 

Se også Møller i Nyborg amt 1691

Møller 1691  - Nyborg amtMøller 1691 - Nyborg amt Møller 1691  - Nyborg amt (2)Møller 1691 - Nyborg amt (2) Møller 1691  - Nyborg amt (3)Møller 1691 - Nyborg amt (3) Møller 1691  - Nyborg amt (4)Møller 1691 - Nyborg amt (4) Møller 1691  - Nyborg amt (5)Møller 1691 - Nyborg amt (5) Møller 1691  - Nyborg amt (6)Møller 1691 - Nyborg amt (6)

Møller 1695 LangelandMøller 1695 Langeland Møller 1695 Langeland (2)Møller 1695 Langeland (2) Møller 1695 Langeland (3)Møller 1695 Langeland (3)