Niels Christofferssøn 28.2.1631 - 6.12.1691 og Eleonora Christine Jensdatter 1644 - 1677

| | | |

Af socialrådgiver Kirsten Lange 

Vi skal til Sorø-egnen. Dér er Niels Christofferssøn født, og dertil vender han tilbage efter at have boet i København i en årrække.

I København møder han sin første kone, Eleonora Christina Jensdatter, og får med hende syv børn, deriblandt  en datter, Eleonora Christine Nielsdatter, som skal komme til at spille en betydningsfuld rolle i denne beretning.

Han er embedsmand - "Kgl. Maj.s Controlleur over det stemplede Papir". I svenskekrigenes tid er landet kommet i pengenød. Foruden nye svære skatter har man indført stempelpapirsafgift, og noget sådant skal jo administreres. Det bliver Niels Christofferssøn's opgave.

Han og hans familie hører nok til i de velstående klasser, hvor man under påvirkning fra udlandet udstyrer sine værelser i barokstil, spiser hollandske og franske retter, går med parykker og tøj efter fransk mode.  Samtidig lever de i en tid, hvor troen på trolddom er stærk, og hvor slagsmål og vild beruselse finder sted i stor stil på tværs af klasseskel. Hoffet med Ulrik Frederik Gyldenløve i spidsen står ikke tilbage i så henseende.

Denne mand - uægteskabelig søn af Frederik III, statholder i Norge og i et af sine ægteskaber gift med Marie Grubbe - havde i 1672 af Christian V fået godset Mørup mellem Sorø og Ringsted. Han havde allerede i 1678 solgt det til den senere vicestatholder i Norge, Frederik Gabel. I 1686 sælger Gabel det til Niels Christofferssøn, som da flytter tilbage til den egn, hvor han er født.

Han har da forlængst mistet sin første kone, som døde kun 33 år gammel, og han er nu gift med Gertrud Jensdatter. Hun var over 50, da de blev gift, og hun er sikkert en solid stedmor for hans mange børn.  Om dem vides kun, at datteren, Eleonora Christine, flyver af reden i 1689, da hun bliver gift med Johan Lange på Sorø Ladegaard.

To år efter datterens bryllup dør Niels Christoffers-søn, og få måneder senere dør hans kone.

I Fjenneslev kirke - i gulvet i midtergangen næsten oppe ved alteret - findes en mindesten over dem.  På den står:


Her hviler den Ærlig Høiagtbar og Fornemme Mand S:Niels Christoffersen fød i Siælland i Halagermagle Ao 1631 d. 28.Febr. Var Ko M. Controlevr over det stemplede Papier i 20 Aar Husbond til Mørup i 6 Aar Døde paa Mørup A: 1691 den 6. December i Hans Alders 61. Aar. Havde Tilegte i 14 Aar den Dydedle Matrone S: Eleonora Christina Jensdatter Fød i Kiobenhaun A: 1644 Døde der Ao 1677 Var i Deres Ægteskab Velsignet med 7 Børn. Siden i Andre 14 Aar den S. Matrone S. Gertrud Jensdatter Fød paa Æroe Ao 1624 Døde paa Mørup Ao 1692 den 26. April i Hendes Alders 68. Aar. Gud Give Dennem en Ærefuld Opstandelse.

Læs See Gack og Glem Ei Mig - At Orme Mit Kiød har Gnavet - Tenck paa at der og for Dig - er en Graf med Orme Lavet.                                           .

-----

Fortsættes