Lensmand i Nyborg 1571-79 Axel Tønnesen Viffert

| | |

Viffert - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogViffert - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogDronning Christines lensmand eller "høvedsmand" på Tranekær i årene 1500-06 hed Thomas Nielsen Lange (+1521). I 1504 blev han ridder og fejrede samme år i Ribe ægteskab med den unge enke på Løjtved gods i Stenstrup sogn, Else Pedersdatter Thott. Hun havde fra et tidligere ægteskab sønnen Erik Krummedige. Hun og sønnen fik i 1513 af kongen Sunds herred i forlening, som de beholdt til hendes død i 1550, hvorefter Sunds herred kom under Nyborg len.

I sit ægteskab med Thomas Nielsen Lange fik hun datteren Margrethe Lange (+1554), der 1. gang var g. m. Hartvig Andersen Ulfeldt (+1534) og 2. gang m. Anders Hansen Lindenov til Fovslet (+1562). Hendes datter af 2. ægteskab, Else Lindenov (+ 1613?) bragte ved ægteskab Løjtved til rigsråden Absalon Gøye til Kelstrup (+1602). En anden datter Anne Lindenov stod fastelavns søndag 1560 brud på Nyborg Slot. Hendes udkårne var kongens kammertjener Axel Viffert (+1580). En søn af Tønne Viffert og Christence Ulfstand. Den nyvalgte kong Frederik II holdt oven i købet brylluppet.

 

 

 

Axel Vifferts skøde på gård i Nyborg 1574Axel Vifferts skøde på gård i Nyborg 1574Ægteskabet varede dog kun til 1564; i dette ægteskab var sønnen Tønne Viffert, som døde 1571, samme år som faderen vendte tilbage til Nyborg som lensmand. Axel Viffert var lensmand i Nyborg fra 28.4. 1571 til Laurids Brockenhuus overtog lenet 11.1. 1579.  Mens Axel Viffert var lensmand i Nyborg døde endnu et af hans børn, Iver Viffert fra hans sidste ægteskab med Anne Iversdatter Krabbe, der 1595 ægtede Erik Kaas til Voergård. Axel Viffert lod opsætte det første epitafium i Nyborg Vor Frue kirke over sine 2 børn, der var døde i Nyborg. Epitafiet er nu ifølge T. Løgstrup (1925) i Nationalmuseet.

 

 

 

Axel Vifferts med begge hustruers grav i Lund DomkirkeAxel Vifferts med begge hustruers grav i Lund DomkirkeAxel Viffert selv døde 3. juni 1580 på Malmøhus, og ligger begravet med begge sine ægtefæller i Lund Domkirke.  

 

 

 

 

 

 

Axel Vifferts brevkiste i Viborg DomkirkeAxel Vifferts brevkiste i Viborg Domkirke Axel Vifferts brevkiste i Viborg Domkirke (2)Axel Vifferts brevkiste i Viborg Domkirke (2) Axel Vifferts brevkiste i Viborg Domkirke (3)Axel Vifferts brevkiste i Viborg Domkirke (3)I pastor A. Crones afskrifter fra Ravnholt godsarkiv er også et register over Axel Vifferts Brevkiste i Viborg Domkirke.

Du kan læse mere om Axel Viffert på Finn Holbeks hjemmeside