Axel Nielsen Kruckow (+1558) og Anne Eilersdatter Friis til Årslevgård

| | | |

Stentavle 1598 o. Axel Nielsen Kruckow og Anne Eilersdatter FriisStentavle 1598 o. Axel Nielsen Kruckow og Anne Eilersdatter Friis Kruckow - fra Lisbet Bryskes våbenbogKruckow - fra Lisbet Bryskes våbenbogTil højre for indgangen i Svendborg Vor Frue kirkes våbenhus er indmuret en stentavle over ejeren til Årslevgård, Axel Nielsen Kruckow og hustru Anne Eilersdatter Friis. Anne Friis er kusine til Jesper Friis, der var gift med Anne Hvide til Rødkilde. Mens en søster Maren Eilersdatter Friis var gift med Claus Brockenhuus til Søndergårde og Vejstrupgård.

Forældrene Eiler Friis (omtales til Årslevgård i 1520) og en datter af Otte Skinkel til Lammehave . Anne Friis ægtede Axel Nielsen Kruckow, der levede 1525-58. Axel Kruckow nævnes første gang i 1525, hvor han ved rostjenestetaksationen blev sat til 1 glavind (Den adelen (i Danmark før 1660) paahvilende pligt til tjeneste til hest i fuld rustning). 1534 var han med i Hjallese kirke ved Odense, da den fynske adel hyldede hertug Christian (kong Chr. III). 1536 regnes han i et adelsmandtal til ridderskabet på Fyn og ved rostjenestetaksationerne i 1537 og 1539 sættes han til henholdsvis 1 hest og til 1 skytte. Og endelig beseglede han Fyns Vedtægt ved landemoden i Odense 1550. Han havde i 1547 en trætte i en arvesag med Peder Lauritzen Straale til Torpegård i Sdr. Nærå sogn.

I deres ægteskab fødtes døtrene Christence Kruckow, der blev anklaget for trolddom og hekseri, og senere henrettet i Ålborg og Mette Kruckow. Denne sidste var gift med Benedict Pedersen von Deden. 1585 trættede hun med sin broder Jens Kruckow, og blev 1588 sagsøgt af hendes fætter Eiler Brokenhuus for "æreskænderi". Hun boede 1602 i Svendborg, hvor hun døde 1620 i stor fattigdom. I 1598 lod hun opsætte en mindetavle over forældrene i Vor Frue kirke, hvor der står "Jesus hominem salvator" (Jesus menneskenes frelser), så årstallet 1598 samt en lille indskrift: "Dig og mig bevare Gud evindelig"  med hendes initialer.

Axel Nielsen Kruckow var i sit andet ægteskab g.m. Anne Mogensdatter (Bjelke) til Bellinge, der levede 1594.