Diverse varia, uordnet

Jeg noterer i "bogstakken" på Historie Online, at der netop er udsendt en erindringsbog : Fra fire rigsarkivarers tid - 1959- 2004. Det fik mig til at tænke på salig landsarkivar Lindberg Nielsen i Odense, som jeg har mødt. En del år efter fik jeg en af min mange sjove arkivoplevelser, da en medarbejder ved landsarkivet gik hen til skuffedariet, den nederste skuffe, som hun trak ud, for at vise mig det bagerste kort. Her stod i al sin enkelhed: "Diverse varia, uordnet". Forklaring: Det var "rester" fra Lindberg Nielsens skrivebord, som ikke umiddelbart kunne føres tilbage til bestemte arkivfonds. Så sig ikke, at arkivfolk er uden sans for humor!