Hilleborg Krafse's skøde 1657 på Ravnholt til gehejmeråd Chr. Jørgensen Skeel

| | | |
Litterære Samlinger. Pastor A. Crones Samlinger (LAO) Afskrifter fra Ravnholts arkiv
Ravnholt godsRavnholt gods Se også mandtal 1658. Der er knyttet en jordebog til skødet, som kan sammenholdes med mandtallet.
Ravnholt skøde 1657Ravnholt skøde 1657 Ravnholt skøde 1657 (2)Ravnholt skøde 1657 (2)  Ravnholt skøde 1657 (3)Ravnholt skøde 1657 (3) Ravnholt skøde 1657 (4)Ravnholt skøde 1657 (4) Ravnholt skøde 1657 (5)Ravnholt skøde 1657 (5)