Sundsgård i Lunde sogn

Sundsgård i Lunde sogn

La Cour's Danske Gaarde. 3. saml., s. 33f.

Gården har matr. nr. 19a m.fl., Høje by, Lunde sogn. Til  gden hørte ifølge La Cour 59 tdr. ld. Sundsgård har været i slægtens eje siden 1912. Den forrige slægts sidstemand var Mads Nielsen +1890. Stuehuset er opf. 1882 med skifertag og avlsbygningerne 1896, oprindeligt med strå.

gården set fra Lundevejgården set fra LundevejAvlsbygningerne er opf. 1896Avlsbygningerne er opf. 1896Stuehuset er opf. 1882 med skifertagStuehuset er opf. 1882 med skifertagGårdspladsenGårdspladsenHavenHavenStuehus (opf. 1882) set fra havenStuehus (opf. 1882) set fra havenEt kig ud over markerne fra gadeportenEt kig ud over markerne fra gadeporten