Register over fæstebreve i Vester Skerninge sogn

| | | | |
Landsarkivet for Fyn. Register over fæsteprotokoller for nedennævnte godser
Register over fæstebreve
i Landsarkivet for Fyn på fæstegårde i Vester Skerninge sogn.
Følgende godsarkiver indeholder fæstebreve på fæstegårde i
Vester Skerninge:
Holstenshus 1719 — 1842
Nakkebølle 1719 — 1809
Hvidkilde (Lehn) 1719 — 1842
Rødkilde 1760 — 1881
Eqeskov 1691 — 1785
Skjoldemose: under Egeskov 1656 — 1773
samt: Bernekildegaard 1782 — 1827
 
Hvor det har været opgivet, er navnet på den forrige fæster samt hartkornsangivelsen anført for om muligt at placere de enkelte på en identificeret gård i tilknytning til matriklen 1688 eller udskiftningen ca. 1778.
andre dokumenter eller oplysninger, der kan kaste lys over disse sammenhænge, er særdeles velkomne.
Kildeangivelse:
Landsarkivet for Fyn. Register over fæsteprotokoller for ovennævnte godser.
G. K.M. (Gunnar Kjær Mortensen) 1974
Signaturer: (+) bet. død (v. forrige fæster)