Kildekritik

Bemærkninger til... af H.K. NielsenBemærkninger til... af H.K. NielsenPå Landsarkivet i Odense, op ad trappen og henne i den lokalhistoriske bogsamling, opbevares et lille skrift skrevet af navnkundige, civilingeniør H.K. Nielsen, Hjallese. Herom senere.  Han fortalte mig for mange år siden, at han første gang besøgte landsarkivet i 1914.

H.K. Nielsen var meget kildebevidst, adskillige er de slægtstavler han har underkendt rigtigheden af. Som en anden sporhund gik han på jagt efter urigtige påstande i slægtsbøger, et foretrukkent emne var de slægtsbøger, hvor folk i dyre domme havde betalt for, at få at vide at de stammede fra Gorm den Gamle. Hvad H.K. Nielsen aldrig lærte at forstå, var at hans opdagelser sjældent høstede bifald. Folk var jo ikke just stolte af, at de var blevet taget ved næsen.

Et eksempel på hans kritiske sans, er førnævnte lille skrift: "Bemærkninger til" hæderkronede Svend Frederiksens Åsum sogns historie fra 1968. Et af de meget få skrifter, som H.K. Nielsen har efterladt sig. Han var måske nok for meget krakiler, men han var en god læremester for vi unge i hin dage.

En god bekendt af H.K. Nielsen har siden fortalt mig, at H.K. sommetider fik ham til at tænke på Hærens Krudtværk, der fremstillede jagtpatroner.