Det gamle Stenstrup med kroen, hvor Isbrand Bekker var kromand

Det gamle Stenstrup med kroen, hvor Isbrand Bekker var kromand