Kongen besøger Svendborg 1913

| |

Kong Christian X i Svendborg 1913Kong Christian X i Svendborg 1913Ikke siden landmandsforsamlingen i 1878 havde kongen gæstet Svendborg. De kongelige gæster opholdt sig i Svendborg et par timer, kørte derefter en tur rundt i omegnen og aflagde også et besøg på Tåsinge, hvor de bl.a. var oppe i Bregninge kirketårn.

"kongebogen" - Bregninge kirketårn"kongebogen" - Bregninge kirketårn 

 

 

 

 

 

Tidligere byarkivar Jens Mollerup mener, at det var ved samme lejlighed, at de kongelige også besøgte Rudkøbing. Da kongeskibet lagde til i Rudkøbing, glemte borgmesteren at modtage majestæten med de obligatoriske 9 hurraråb. Det pinte selvfølgelig borgmesteren, der under hele besøget, spekulerede på, hvordan han kunne gøre skaden god igen. Han fandt en løsning, som dog viste sig at være en katastrofe, idet han, da kongeskibet lagde fra kaj, lod udbringe det 9-foldige hurraråb. Så som Jens Mollerup sagde, der gik mange år inden borgmesteren fik ridderkorset.