Tidlig kartoflen "Jersey Royals" vakte opmærksomhed hos danske landmænd ca 1900

Tidlig kartoflen "Jersey Royals" vakte opmærksomhed hos danske landmænd ca 1900

Jersey Royals

Etatsråd Jørgen Larsen, Gårdbogård holdt  i 1897 foredrag om dyrkning af tidlige kartofler i Skotland og på Jersey i Det kgl . danske Landhusholdningsselskab. Et foredrag, der udkom som særtryk af Tidsskrift for Landøkonomi.

Jørgen Larsen var under sine opkøb af Jerseykvæg til Danmark blevet opmærksom på den høje fortjeneste, som farmerne på Jersey-øen havde ved en intensiv dyrkning af tidlige kartofler til London. En driftsform som M.S. Holm, Madebjerggård, fra 1886 formand for Samsø landboforening, og selv importør af Jerseykvæg, også gjorde sig til talsmand for i 1898.