Danmarks Kartoffelråd

| | | | |

Tidlig kartoflen "Jersey Royals" vakte opmærksomhed hos danske landmænd ca 1900Tidlig kartoflen "Jersey Royals" vakte opmærksomhed hos danske landmænd ca 1900

Nyt: http://www.kartoffelmuseum.dk/

Carsten Abild - initiativtager til Danmarks Kartoffelråd har sendt os følgende. Senere følger en beretning om rådets første 10 år. 

P r e s s e m e d d e l e l s e   Otterup, den 18. januar 2008

Pressen inviteres til at komme til Riddersalen på Egeskov Slot den 23. januar 2008
kl. 14.00, hvor Danmarks Kartoffel Råd fejrer sit 10 års jubilæum.

Samtidig markeres 2008, som af FN er udnævnt til ”internationalt kartoffelår”.

• Der er uropførelse af verdens første kartoffelopera, ”Den Gyldne Knold”.

• Der bringes en særlig tak for kartoflen til officielle repræsentanter fra Peru:
Dr. Pamela K. Anderson, ambassadør Bent Kiilerich og chargé d’affaires
Arturo Jarama

• Jubilæumsafrunding” ved rådsmedlem, skuespiller Jesper Klein.

Danmarks Kartoffel Råd, med protektor, H.K.H. Prins Joachim i spidsen, fejrer dagen sammen med over 100 indbudte gæster og pressen.

Eftermiddagens program

• Velkomst
• Kort årsberetning
• Klassisk musik ved Hanne Bramsen Buhl
• Indlæg ved Dr. Pamela K. Anderson, CIP (The International Potato Center), Lima, Peru
     Tak til Peru for kartoflen, der for 500 år siden kom til Europa
     Udnævnelse af Dr. Pamela K. Anderson til ”internationalt æresmedlem” af Danmarks   
     Kartoffel Råd
• Klassisk musik ved Hanne Bramsen Buhl
• Operaen ”Den Gyldne Knold” ved den Fynske Opera
     Musik af Rasmus Zwicki, tekst af Pia Longet. Instruktion af Jesper Buhl.
     Sangere: Kiki Brandt, Rene Visgaard Bjerregaard, Jesper Buhl.
     Akkompagnement: Hanne Bramsen Buhl
• Jubilæumsafrunding” ved rådsmedlem, skuespiller Jesper Klein
• Afslutning
• Efterfølgende buffet kreeret af rådsmedlem Hans Beck Thomsen, Henne Kirkeby Kro

Takket være Kartoffelafgiftsfonden, Danespo A/S, Kartoffel-Kompagniet A/S, V&S Distillers A/S (”Spritfabrikkerne”), Albani Bryggerierne A/S ,  Egeskov Slot og Otterup Bageri er arrenge-mentet gjort muligt.

Yderligere oplysninger: Oldermand Carsten Abild, 40 18 32 06
                  Jesper Buhl, Den Fynske Opera, 40 40 36 93
 

Danmarks Kartoffel Råd
Medlemmer  2008

  Rådmand Anker Boye, Odense (formand)
 
  Landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke
  Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Egeskov Slot 
  Kammerherre, hofjægermester Flemming Lüttichau, Møllerup Gods
  Borgmester Bent Dyssemark, Nordfyns Kommune
  Biskop Kresten Drejergaard, Fyns Stift
  Kgl. skuespiller Ghita Nørby
  Skuespiller Jesper Klein
  Skuespiller Per Pallesen
  Billedkunstneren Jane Kjær
  Kroejer Hans Beck Thomsen, Henne Kirkeby Kro
  Chefredaktør Johnny Johansen, Ugebladet SØNDAG
  Lektor, dr. Phil. Finn Stendal Pedersen, Syddansk Universitet/Odense Universitet
   Produktchef Mikkel Olsson, V & S Distillers
  Fabrikant Ole Flensted, Flensted A/S
  Administrerende direktør Ove Kloch, Hedeselskabet
  Administrerende direktør Steen Bitsch, Danespo A/S
  Gårdejer Thyge Thoustrup, formand for Kartoffelafgiftsfonden
  Direktør Jørn Chr. Jensen, Samsø Grønt
  Gårdejer Bent Frigaard Rasmussen, Otterup
  Restauratør Jørn Steen Larsen, København
  Oldermand Carsten Abild, Otterup
  Biblioteksleder Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek
  Kartoffelavler Viggo Nørtoft, Kartoffelkompagniet A/S, Hoven
  Agrochef Henrik Pedersen, AKV Langholt Amba
  Direktør Lars Buch, Landbrugets Kartoffelfond, Vandel
  Direktør Preben Greibe, Danske Fragtmænd Fyn A/S, Odense
  Forh. adm. direktør Peer Bach, Albani Bryggerierne A/S
  Områdedirektør Lars Kristensen, Post Danmark, Odense
  Direktør Hans Skjerning, Dalum UddannelsesCenter
  Lærer Anne Eriksen, Grindsted Landbrugsskole
  Kommunaldirektør John Therkelsen, Nordfyns Kommune
  Carl Heiselberg, formand for Specialudvalget for Kartofler
  Direktør A. Petersen, Newtec A/S, Odense
  Økologisk kartoffelavler Peter Bay Knudsen, Svendborg

  Protektor: H.K.H. Prins Joachim, Schackenborg

  Æresmedlem: Den til enhver tid siddende Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:
  Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Eva Kjer Hansen

  Ambassadører:
  Årets Kartoffelambassadør 2001: Fhv. udenrigsminister Niels Helveg Petersen
  Årets Kartoffelambassadør 2002: Skuespiller og musicaldirektør Stig Rossen
  Årets Kartoffelambassadør 2003: Skuespiller og maler William Rosenberg
  Årets Kartoffelambassadør 2004: Håndboldspilleren Rikke Hørlykke
  Årets Kartoffelambassadør 2005: Guitar- og lutspilleren Lars Hannibal
  Årets Kartoffelambassadør 2006: Badmintonspilleren Poul-Erik Høyer
  Årets Kartoffelambassadør 2007: Forh. minister og EU-kommissær Henning Christophersen
   


 

Program – årsmøde på Egeskov Slot den 23. januar 2008 kl. 14.00
1
Velkommen til Egeskov Slot    Michael Ahlefeldt

Bent

2
Velkommen til Rådets protektor, rådsmedlemmer, (nye rådsmedlemmer)
udenlandske gæster, gæster og pressen 

Carsten

3
Kort beretning om årets aktiviteter.    

Først skal jeg hilse fra formanden, Anker Boye, der er på rejse i udlandet. Han ønsker os en god dag.

Så skal jeg hilse fra EU-kommissær Mariann Fischer Boel, som desværre ikke kunne komme.
    
Ligeledes fra forhenværende EU-kommissær og sidste års ambassadør Henning Christophérsen.

Mariann Fischer Boel havde sagt ja til at blive dette års ambassadør. Det bliver næste år. Henning Christophersen har sagt ja til at tage to år som ambassadør for DKR.

Det har igen været et godt år for DKR – med: 

1 DM i dyrkning af frilandskartofler 
2 Valdemarsdag, den store ældrefest  
3 Kartoffelopskriftkonkurrencen i Søndag
4 Kartoffelprisen 2007
5 Kartoffelhaver/skoleklasser
6 Motionsboller/kartoffelboller


DM i dyrkning af frilandskartofler – hvem har mest på 7 planter, i jorden i 40 dage, kun plastik

Dobbelt danmarksmester Poul Brunn                                   rejser sig   må ikke være med i 3 år
Nr. 2  Ramona Kreutzer                                                        rejser sig   må være med i år
Vi har endnu en Danmarksmester, Jane Sørensen              rejser sig    må ikke være med (konsulent)
Vi har endnu en dobbelt Danmarksmester, Kaj Jensen        rejser sig   må være med i år.
Har vi flere Danmarksmestre med i dag?   Fyn, 5 gange, Jylland 3 – men Kaj kan blive 3 dobbelt DM

Den officielle vejning foregår på Rudolf Mathies, Kerteminde – med efterfølgende flot traktement – tak til Rudolf Mathies

Hendes majestæt dronningen får traditionen tro vinderkartoflerne, sikkert bragt af Post Danmark – tak til Post Danmark.


Valdemars dag:

Kæmpe succes: 86 storkommuner, over 40.000 ældre, 220 plejehjem, 2400 helflasker brændevin, 9 tons kartofler.
Danmarks største ældrefest – alle mulige egnsopskrifter, borgmestre, rådmænd, musik, sang.

Tak til V§S Distillers for 1200 helflasker snaps - som en avisoverskrift lød: Snaps er bedre end medi-cin.

Det er Danske fragtmænd, Fyn, der kører snapsen ud – til næsten 200 adresser, fra Gedser til Skagen – tak til Danske fragtmænd, Fyn

Opskriftkonkurrencen - hvert år en stor succes:                    Chefredaktør Johnny Johansen 


Karttoffelprisen 2007 og kartoffelhaver/skoleklasser også en stor succes – direktør Hans Skjerning,

Dalum Uddannelsescenter.

Motionsboller/kartoffelboller

Børnenes motionsdag fredagen før efterårsferien. Over en halv million skoleelever motionerer.

Var det ikke en god idee, at give børnene noget sundt at spise, når de kommer hjem fra de 5 eller 10 km.

God idee, sagde bagerne i Nordfyns kommune. De bagte 4000 kartoffelboller – stor succes.

Allan og Jane rejser sig.


Danmarks Kartoffel Råd har året igennem mange henvendelser og forespørgsler – tak for det.


En af de mere utraditionelle forbindelser er: Foreningen til den brune sovs Bevarelse. Der opstod ryg-

ter over sommeren, at DKR havde planer om at overtage ”den brune Sovs”. Sovs og kartofler hører

sammen, derfor er der indgået en venskabstraktat. Selveste sovsemesteren

og frue er kommet til Egeskov i dag for at bekræfte venskabet mellem kartoflen og

den brune sovs    -      sovsemester Benny Lauritsen rejser sig – kort.


4                         
Traditionen tro hører vi til årsmødet klassisk musik. Traditionen tro Hanne Bramsen Buhl.


Bent


5
Introduktion af Dr. Pamela K. Anderson, CIP, (The International Potato Center), Lima, Peru

Indlæg ved Dr. Pamela K. Anderson:  

Carsten


(tolk – Miyam Rosenfeldt – siger lidt)  


Kære        DR. Pamela K. Anderson,
Kære       ambassador Bent killerich
Kære        Charge d àffaires, Arturo Jarama,
  
Kartoflen har i de sidste 4 - 500 år reddet millioner af borgere I Europa fra sultedøden

Men Europa har aldrig sagt tak for kartoflen.

I tusinder af år dyrkede inkaindianerne på terrasser i Andelsbjergene deres kartofler

De forstod, at kartoflen var en vidunderlig gave fra moder sol og takkede himlen for den, og de kaldte deres konge for søn af solen.

Af og til fandt de i jorden nogle skinnende og uspiselige klumper, det var guld, som de beklædte deres templer med.

I Europa hørte kejser Karl den 5. af Spanien om guldet. I 1530-erne plyndrede spanierne inkariget og stjal guldet.

Skibskokken Carlos tog, til sejladsen tilbage til Europa, inkaernes forråd og hermed også kartoflen.

Carlos opdagede på den lange sejltur tilbage til Spanien, at kartoflen kunne udrette mirakler. De søfolk, der spiste kartoflen, fik ikke skørbug og var raske og friske.

Derfor forsøgte Carlos, da han kom hjem til Spanien, at få spanierne og andre til at dyrke kartofler.

Men uden held. Man var vandt til at dyrke korn, og kirken sagde: Hvad der voksede over jorden tilhø

rer himlen, hvad der voksede under jorden tilhøre helvede.

I 1588 kom kartoflen med den forulykkede spanske Amada til Irland. De fattige irere tog kartoflen til sig, den gav fire gange mere udbytte end korn.

1618 kom 30-årskrigen med brand og sult og død. Når alt var brændt af, lå kartoflen uskadt under
Jorden og kunne spises.

En stor kriger, kongen af Prøjsen, forstod nu kartoflens værdi i krig og i fred. Han befalede sine bønder at dyrke kartofler og tvang dem til at spise kartofler.

 Ludvig den 16. af Frankrig gjorde ligeså, men mere listigt Han gjorde kartoflen til kongelig

spise, så mange bønder i Frankrig dyrkede herefter kongelige kartofler på deres marker.

Og Ludvig den 16.s dronning, Marie Entorinet fik fremstillet hatte med kartoffelblomster. Højere kan

en kartoffel ikke nå.            

Under Napoleonskrigenes ødelæggelser i begyndelsen af 1800-tallet viste kartoflen så sit store værdi.

Meget blev brændt af, men kartoflen var tilbage og frelste mange europæere fra sultedøden.

Kartoflen kom med franske huguenotter til Danmark i 1719. Kartoffeltyskerne i 1760, men danskerne

ville ikke spise kartofler. Kartoflen var fremmed og nymodens, og der var den overtro, at spiste man

kartofler, fik man mange børn.

Men stille og roligt vandt kartoflen også i Danmark terræn og er i dag kommet til ære og værdighed.

Næsten 500 år er gået siden skibskokken Carlos upåagtet bragte kartoflen til Europa. Megen uret-

færdighed skulle den igennem, men hvad har kartoflen ikke betydet og betyder for Europa.


Danmarks Kartoffel Råd siger hermed tak til Peru for kartoflen                  


Bent


6
Udnævnelse af Dr. Pamela K. Anderson til
Internationalt æresmedlem af Dansk Kartoffel Råd

Klassisk musik ved Hanne Bramsen Buhl


Carsten


7
Operaen ”Den Gyldne Knold”  - chef for den fynske opera, operasanger Jesper Buhl.

En verdensbegivenhed på Egeskov.

Tak til operasanger Jesper Buhl for instruktion og sang og til operasangerne Kiki Brandt og Rene

Visgaard Bjerregaard

Tak til tekstforfatter Pia Longet

Tak til Rasmus Zwicki for musiken.

Må operaen ”Den gyldne knold” gå verden rundt – 2008 er af FN udnævnt til internationalt kartoffelår.

  

8
Jubilæumsafrunding - ved rådsmedlem, skuespiller Jesper Klein -  tak Jesper Klein.


Før vi går til den traditionelle kartoffelplantning tak for i eftermiddag

På Danmarks Kartoffel Råds vegne - tak til Michael Ahlefeldt for at årsmødet, kan afholdes i disse ade-lige og enestående omgivelser.

Tak til gæster fra Peru: Dr. Pamela K Anderson, ambasadør Bent Killerich, Charge d`affaires Arturo Jarama.

Tak til pianist, sangere og forfattere.

Tak til gæsterne og til de mange, der har givet en praktisk hånd.

Tak til pressen, som bringer denne dejlige eftermiddag videre

Og tak til Hans Beck Thomsen for den, traditionen tro, udsøgte buffet  - 

Og tak til årsmødet sponsoreres: Kartoffelafgiftsfonden, Danespo A/S, Kartoffel-Kompagniet A/S, Al-bani Bryggerierne A/S, V&S Distillers A/S (”Spritfabrikkerne” ),Egeskov Slot og Otterup Bageri.

Og så til ønsket om et godt kartoffelår 2008  -  den symbolske kartoffelplantning.