Rødme bylav

| |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard


Bylavet i Rødme, Stenstrup sogn, bestod oprindeligt af byens 7 gårde. Brand har forlængst tilintetgjort de gamle bylavssager. Men de ældste beboere bevarede langt op i tiden erindringen om selve lavets organisation. Stævnen var således i trekanten ved indkørselen til de to gamle bindingsværksgårde i byens nordlige del. Byjorden og vejrabatterne skaffede lidt klingende mønt til bylavets kasse. 


 

Den gamle bygade med Stævnen Rødme by, Stenstrup sognDen gamle bygade med Stævnen Rødme by, Stenstrup sognPå en bestemt dag hen i foråret blev byens vejgræs udbudt til salg, og navnlig husmændene var interesseret i at købe, for at deres enlige ko kunne få lidt græs at gnave i.
Bysmed Eriksen købte således stykket op til Rødmebanken, mens Jørgen Nakkebølle fik græsningsretten om til Førstehuset i Egebjerg. Det sidste stykke op til Hørup å havde så Marie Sypige. 
 
Byjorden midt i byen ved gadekæret kostede 4 kr årligt i leje. Et andet branddam i byen kunne fås for en flaske brændevin. Frem til tiendeafløsningen i 1903 var der den særlige skik, at de høje herrer i sognet, præst, degn og kirkeejer mødte op hos oldermanden på en nærmere aftalt dag for at modtage deres tiende. De fine herrer arrangerede sig så i oldermandens øverstestue med deres protokol og pengekasse. Og i løbet af formiddagen begyndte alle byens tiendepligtige bønder og husmænd så at give møde hos oldermanden for at erlægge deres afgift til herskabet.

Bagefter samledes man så ellers omkring gildesbordet med skåren smørrebrød, puncher og kortspil og det fortsatte man med resten af dagen og natten med for den sags skyld. Efter et sådant gilde kunne alle synge, hævdede i hvert fald den gamle Skovmand. "Ja sådan en omgang skulle de gamle degne ha haft førend, de gik i kirke", vedblev Skovmand. 
 

Oldermanden skulle f.eks. også vinterdage lægge hus til, når byens folk var ude at øse sne. Folkene havde selv mad med, mens oldermanden skulle sørge for brændevinen.

Bylavets årlige sammenkomst hedder den dag i dag tingegildet - det fynske udtryk for tiendegilde.
 


 

BilagStørrelse
Udskiftning og bylav Part 1 of 8.WAV4.39 MB
Udskiftning og bylav Part 2 of 8.WAV4.39 MB
Udskiftning og bylav Part 3 of 8.WAV4.39 MB
Udskiftning og bylav Part 4 of 8.WAV4.39 MB
Udskiftning og bylav Part 5 of 8.WAV4.39 MB
Udskiftning og bylav Part 6 of 8.WAV4.39 MB
Udskiftning og bylav Part 7 of 8.WAV4.39 MB
Udskiftning og bylav Part 8 of 8.WAV4.39 MB

Udskiftning og bylav

Bidragydere: Gårdmændene Niels og Holger Foged om udskiftningen i Rårud, gårdmand Niels Nørregaard om udskiftningen i Dongshøjrup - begge landsbyer beliggende i Kirkeby sogn.

Gårdmand Rasmus "Jeppe" Rasmussen om bylavet i Rødme by, Stenstrup sogn og endelig gårdmand Jens Peter Jensen, Lumby om bylavet i Lumby, Nørre Lyndelse sogn.