Gårdejer Niels Nielsens træsko-legat

| | | | |
Sognerådssager Brahetrolleborg godsarkiv. bestillings.nr. 24.1 (LAO)

  Gærup skoleGærup skole Attestation på at træskomager Hans Nielsen har forfærdiget 45 par træsko til fattige skolebørn 1869Attestation på at træskomager Hans Nielsen har forfærdiget 45 par træsko til fattige skolebørn 1869Regnskab over indtægter og udgifter  1856-96 ved det Niels Nielsen i Fleninge stiftede legat til bedste for fattige skolebørn i Gjerup distrikt.
Legatet består af indskrevne statsobligation nr. 1001 af beløb, hvoraf de årlige renter udgør 11 rigsdaler. Læs også om Gærup skolemuseum 

Forside - legatregnskab 1856Forside - legatregnskab 1856