Torvet i Rudkøbing

Torvet i Rudkøbing
De fleste retsmøder foregik på rådhuset til højre. Fotoet er fra 1880-erne. Netop midt i 80-erne blev den nuværende store arrestbygning tilføjet rådhuset bagtil – indtil da var arresten i den viste bygning. Foto: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.