Arresthuset Klaregade et rids

Arresthuset Klaregade et rids
Tegningen viser dele af netop de to bindingsværksfløje, som blev nedrevet få år efter Ane Schmidts brandstiftelse for at gøre plads for den nuværende grundmurede bygning vinkelret ud fra midten af det tilbageblevne forhus, som kun delvis var i bindingsværk, langs Klaregade. Sydøst er således opad på tegningen. I hvert tilfælde i 1883 dannede tugthuset fra 1752 en ”hestesko” åben ud mod åen – og det som senere skulle blive ”Klosterbakken”, for- og baghus var i to etager, og mellembygningen i én. Tegning på Landsarkivet for Fyn.