Færgefører L. Larsen

Færgefører L. Larsen

Færgefører L.Larsen

L. Larsen var tilknyttet Vindebyfærgen i over 50 år indtil motorfærgen Taasinge blev indsat i 1926. "Han var endda med før færgens tid, han førte de gamle smakker, som besørgede overfarten til 1873, da "Fritz Juel" kom. Larsen førte under den store landmandsforsamling i Svendborg i 1878 kongefamilien over til et besøg på Valdemars Slot - Det højeste antal passagerer, færgen har haft med, er 180, fortæller han.
Larsen var med, når færgen frøs inde, og når den i lavvande stod fast på bunden af sundet".