Øresundstolden

| | |

Kronborg Fra Erik af Pommern's slot i Helsingør mens det hed KrogenFra Erik af Pommern's slot i Helsingør mens det hed KrogenKronborgKronborgNyt: Pia Westphal har henvist os til en hollandsk hjemmeside: The Sound Toll Registers Online

Omkring 1429 pålagde Erik af Pommern de skibe, som sejlede gennem Øresund, en passageafgift. Oprindelig blev der kun betalt af selve skibet, men senere gik man over til lastetold, som særlig fik betydning ved den af Peder Oxe i 1567 gennemførte reform.

Sundtolden gav store indtægter til den danske konge, men blev også en kilde til politisk uro og strid. Den blev ophævet ved traktaten af 14.3. 1857.

Tolden har fået stor betydning for udforskningen af handelens og skibsfartens historie, idet regnskaberner over den betalte told er næsten fuldstændigt bevaret fra 1557. Før den tid findes kun enkelte regnskaber, nemlig fra 1497, 1503, 1528, 1536-48. [Håndbog for danske lokalhistorikere (1952-56), s. 471]

Ifølge museumsinspektør Johannes Olsen, Svendborg (1925) så viser de bevarede toldregnskaber, at i perioden 1497 til 1660 er der registreret 185 fartøjer fra fynske byer. Dog ligeledes ifølge Johs. Olsen omfatter regnskaberne ikke skibe "under 20 læsters drægtighed".

I betragtning af det meget store antal registrerede skibe i denne periode, ca 400.000, så må det siges, at det fynske bidrag er yderst beskedent. Et skib fra Svendborg passerede således sundtolden i årene 1545, 1569, 1575, 1590, 1595, 1623, 1624, 1627, 1643. I 1611 og 1633 passerede 2 skibe fra Svendborg, altså er der kun registreret 13 skibe fra Svendborg i Øresundstoldregnskaberne frem til enevældens indførsel i 1660.

Johs. Olsen: Sejladsen fra Svendborg.  Svendborg Avis 9.10. 1925

http://www.fynhistorie.dk/node/19793

http://www.fynhistorie.dk/node/5828