Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstad (1823)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd med Grundtegning ved Joachim Begtrup, Provst og Sognepræst til Paarup. Odense 1823.

Kort over Svendborg købstad 1819Kort over Svendborg købstad 1819Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 -Begtrup 1823 - Begtrup 1823 - ForerindringBegtrup 1823 - Forerindring Begtrup 1823 - Forerindring (2)Begtrup 1823 - Forerindring (2) Begtrup 1823 - Forerindring (3)Begtrup 1823 - Forerindring (3) Begtrup 1823 - IndholdBegtrup 1823 - Indhold Begtrup 1823 - Indhold (2)Begtrup 1823 - Indhold (2)

Begtrup 1823 - Indhold (3)Begtrup 1823 - Indhold (3) Begtrup 1823 -  Forslag - berømte svendborgensereBegtrup 1823 - Forslag - berømte svendborgensere Begtrup 1823 -  Forslag - berømte svendborgensere (2)Begtrup 1823 - Forslag - berømte svendborgensere (2)

Kapitel I. Byens Topographie

Byens Beliggenhed

Navnets Oprindelse

Opkomst og Skjebne

Privilegier

Forfatning i ældre Dage

Størrelse og Inddeling

Jorder og Skove

Offentlige Bygninger

1. Raadstuen

2. Sprøitehuset

3. Skolebygninger

4. Kirker og Præsteboeliger
a) St. Nicolai
b) Frue
c) Klosterkirken
d) St. Nicolai Præstebolig
e) Frue Præstebolig

5. Degnebolig

6. Fattighuset

7. Hospitalet

Bygninger, som tilhøre enkelt Samfund

Private Bygninger

Brandanstalter

Havnen og skibsrheden

Skibsbroe

Skibe og Baade

Landeveie og Broer

Almindelige Bemærkninger over Byens Opland

Oplandets Behov

Kapitel II

Indbyggernes Antal med Føde- og Dødelister, og lærde Mænd, der fødte eller i ældre Tider ansatte

Byens Skolevæsen

Bogsamling Bibelselskab

Sæder og Forlystelser

Indbyggernes physiske Beskaffenhed

Diætetiske Tilstand

Kapitel III

Byens oekonomiske Tilstand

Byens civile Embedsmænd og Bestillinger

Kirke=Lærestanden og Betjentere

Militaire

Jordbrugere
a) Agerdyrkningen
b) Enge
c) Haugedyrkningen
d) Skovene
e) Tørvemoser
f) Huusdyr
g) Jagten
h) Resultat af foranførte om Agerdyrkningen

Fiskerie

Haandværkere
a) Egentlige Haandværkere
b) Skibsbyggeriet
c) Brænderier og Bryggerier
d) Møllere

Handelen [Kommer senere, der mangler 2 sider] Opdateret den 15.1. 2008
a) Kjøbmænd og Høkere
b) Handelsprivilegier
c) Falitter
d) Markeder
e) Apotheker

Gjæstgivere og Værtshuusholdere

Pensionister

Søefolk

Tjenestefolk

Dagleiere

Almisselemmer

Fremmede Embedsmænd

Fremmede

Toldvæsenet

Kapitel IV

Justitsvæsenet

Byens militaire Forfatning

Forskjellige Jndretninger
a) Lodsvæsenet
b) Qvarantaine=Anstalter
c) Understøttelse for Søfolk
d) Navigationsskoler
e) Befordringsvæsenet
f) Overformynderiet

Kapitel V

Om Byens Administration

Municipal=Udgivter

Skatter til Kongen og Banken

Kapitel VI

Forslag

Om en nye Kirkegaard

Skolevæsenet

Anhæng [Ørkild by]

Bilage.
1. Kong Kristoffer den Førstes Privilegier (paa Latin)
2. Kong Frederik den Fjerdes Skjøde paa Byens Jorder
3. Skjødet paa Byens Skove
4. Den Kongel. Resolution om en Assistenskirkegaard
5. Reglement for den nye Kirkegaard