Eskelund i Gislev

| | | | | | |

Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO)Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) (2)Eskelund v. optegnelser af N.Rasmussen Søkilde (LAO) (2) RavndrupRavndrupMads Bruns kongebrev på Eskelund 1521Mads Bruns kongebrev på Eskelund 1521Eskelund er en gl. målsgård, som havde forpligtelse til at levere fødevarer og stille portvagt til Nyborg slot. Den tilhørte 1370 Hans Gummesen, der d.å. fik kongebrev som målsmand. Om den 1446-47 til Eskelund nævnte væbner Jens Mikkelsen skal henføres hertil eller til et Eskelund i Båg herred eller Lunde herred er uvist. 1462 ejedes Eskelund af Klaus Bruun og hans moder Kirsten, 1510 af Niels Kotte, 1521 og 1534 af Mads Brun, 1564 af Jørgen Kotte (om denne og Niels Kotte ikke snarere skal henføres til Eskelund i Lunde herred, er dog et spørgsmål).

1578-1616 ejedes Eskelund af ridefoged Knud Abraham, derpå af Oluf Lærke, som 1640 fulgtes af Hans Carstensen, der 1646 ifølge landstingsdom måtte skøde den til Niels Ipsen. Fra 1670 ejedes gården af Karen Wandal, hvis arvinger 1685 solgte den til Hans Rasmussen Kjær (+1705), i hvis familie den blev til 1787, da Henrik Grønbech solgte den til Anna Cathrine Lindegaard til Lykkesholm (+1796). Hendes sønnesøn, etatsråd Otto Lindegaard solgte den 1839 til cand phil. Julius Theodor Døcker (+1875), som ombyggede gården og udvidede den til 193 tdr. land, hvorpå han 1870 solgte den til hofjægermester Peter Salomon Lindegaard, der yderligere udvidede den og 1871 fik kgl bevilling til at genoptage gårdens gamle navn Eskelund, som siden slutningen af 1600tallet var blevet fortrængt af navnet Ravndrupgård. Han solgte den 1914 for 176.000 kr. til forpagter Aug. Thomsen, der 1915 solgte den til Udstykningsforeningen for Sjællands og Fyns Stifter. I 1957 ejedes Eskelund af K.V. Knudsen.
Litt: N. Rasmussen Søkilde i AarbogKult. 1894 186-89. P. Lindegaard. Hist. Medd. over Eskelund 1909. Hans Knudsen.Fynske Maalsmænd og Maalbønder, Fynske Aarb.I. 1939-41. 479-505.

BilagStørrelse
Eskelund_Gislev.pdf5.78 MB
Eskelund_Gislev_2.pdf4.32 MB