Sognepræst Rasmus Prip, Egense og senere Svendborg

Sognepræst Rasmus Prip, Egense og senere Svendborg

Sognepræst Rasmus Prip, Egense og senere Svendborg

 1870- 1905
Sognepræst Rasmus Prip, Egense og senere Svendborg
Født Fredericia 4.11. 1828. Søn af skibstømrermester Fredericia Jørgen Prip og Anna Lausine Thim. stud. Fredericia 1847. Deltog som frivillig i krigen 1850. cand. 24.1. 1854 l. dim. h. kat. h. 1856-1858 lærer Kbh. søetatens drengeskole tillige lærer Kbh. Borgerdydssk. & Mariboes sk. 9.6. 1858 sognepræst Nykirke/Angel. ord. 14. 8. s.å. 1861 garnisonspræst Slesvig. Afskediget af tyskerne 1864. entl. 28.10. s.å. Feltpræst under krigen 1864. 10.12. 1864 Ridder af Dannebrog. 1864 forstander Kauslunde højskole. Boede i Middelfart. 24.1. 1866 sognepræst Egense. 7.4. 1870 sognepræst Svendborg Vor Frue kirke. entl. 31.5. 1905. Død 2.6. 1916. Gift Sorø 16.4. 1856 Sophie Frederikke Høyberg. Født Højbjerg/Viborg 19.2. 1835. Død Svendborg 19.1. 1897. 5 sønner, 7 døtre. Datter af sognepræst Sneum-Tjæreborg Lars Jacob Nørager Høyberg og Caroline Vilhelmine Wendelboe.