Album med portrætter af præsterne i Sunds herred 1824-1874

| | |
Album med billeder af præsterne i Sunds herred 1834-1874. sognepræst Carl Emil Suhrs privatarkiv. LAO

Album med præster i Sunds herredAlbum med præster i Sunds herred Følgebrev til album fra pastor Suhrs efterladteFølgebrev til album fra pastor Suhrs efterladte Følgebrev til album fra pastor Suhrs efterladte (2)Følgebrev til album fra pastor Suhrs efterladte (2)"Dette Album med 48 Portrætter, der af Præsterne i Sunds (og Gudme?) Herreder blev skænket Pastor Suhr i Tved ved hans Jubilæum 1874 til Erindring om de Præster, som i Løbet af 50 Aar til en Tid havde virket sammen med ham i det nævnte Herred, skiænkes herved som Eiendom til Tved Præsteembede som et Minde om dette Embedes Præstehistorie.
Pastor Suhrs Efterladte". 

Carl Emil Suhr, født i København 15.10. 1795, søn af grosserer Ole Bernt Suhr og Dorothea Beckmann. Residerende kapellan i Skårup-Tved 1824, sognepræst i Tved 1842-1879. Død 15.6. 1879. Gift 6.5. 1825 Mette Andrea Rasmine Kirketerp. Født København 23.2. 1805. Død Svendborg 26.7. 1881. Ingen børn i ægteskabet. Datter af grosserer i København Hans Kirketerp og Mette Collstrop.
Pastor Suhr blev 1874 Ridder af Dannebrog; Han stiftede et legat for trængende i Tved sogn på 4000 kr. Oprettede ved testamente et legat for trængende præstedøtre på 12000 kr., kgl. konfirmeret 15.10. 1883.

1. Amtsprovst og seminarieforstander P.A. Wedel, Skårup

2. Sognepræst Thomas Chr.  Bredsdorff, Ollerup

Sognepræst Jens Chr. Jensen,  Øster Skerninge og Hundstrup

4. Sognepræst Chr. Joh. Bredsdorff, St. Jørgens-Sørup

5. Provst J.A. Lassen,  Kværndrup

6. C.L. Steen sognepræst ved St. Nicolai og Thurø

7. Kapellan i Stenstrup-Lunde Christopher Leberecht Tobiesen

8. Sognepræst Axel Vilhelm Bay, Thurø

9. Provst L.A.F. Rasmussen i Stenstrup-Lunde

10. Seminarieforstander og sognepræst Diderik Ludvig Holberg,  Skårup

11. J.S. Brandt sognepræst i Ollerup og Kirkeby

12. J.E. Heilmann sognepræst i Bjerreby

13. Kapellan G.C. Engelsted, Skårup

14. Otto Fritz Moe, kapellan i Tved

15. J. F. Engberg kapellan og førstelærer ved seminariet i Skårup

16. Chievitz kapellan i Svendborg

17. Ludvig Feilberg sognepræst i Kværndrup

18. Professor Schurmann, Skårup

19. Sognepræst P.E. Hall, Svendborg

20. Sognepræst Hornemann, Sørup-St. Jørgens

21. Sognepræst Olivarius, Bregninge

22. Sognepræst S. Wulff, Svendborg

23. Sognepræst  Johan Peter Christian Lyngbye, Landet

24. Sognepræst Ole Aarestrup Smith, Egense

25. Sognepræst Hans August Bøhmer, Drejø

26. Kapellan Rasmus Rasmussen, Tved 

27. Sognepræst Warburg, Svendborg

28. Sognepræst Johan Peter Jensen, Øster Skerninge-Hundstrup

29. Sognepræst Troels Smith, Svendborg

30. Kapellan R.L. Balslev, Egense

31. Kapellan Rottbøll Danæus, Tved

32. Sognepræst S. Sørensen, Thurø

33. Kapellan Harald Petersen, Skårup

34. Kapellan H. Dahl, Svendborg

35. Sognepræst A. Fabricius, Drejø

36. Sognepræst Christen Friis Rottbøll, Kværndrup

37. Sognepræst Hans Johannes Gustav Bock, Bregninge

38. Dr. phil. Peter Sølling Schousboe, Landet

39. Sognepræst Rasmus Prip, Egense senere Svendborg

40. Kapellan Carl Nissen, St. Jørgens-Sørup

41. Kapellan og siden sognepræst i Tved Jørgen Andersen

42. Kapellan Krarup Vilstrup, Skårup

43. Kapellan Christian Sorterup, Skårup

44. Kapellan Laurids Prip, Stenstrup (senere Strynø)

45. Sognepræst Madelung, Strynø

46. Sognepræst E. Juul, Strynø

47. Kapellan Carl Moe, Stenstrup

48. Sognepræst Silfverberg Svendborg og Thurø