Hendruphuset

| | | |

HendruphusetHendruphusetJeg har med stor interesse læst beskrivelsen om Hendruphuset på Ollerup Skovmark.
Af artiklen fremgår det, at der er usikkerhed om den nuværende bygnings opførsel og de tidligere huses nedrivning.

 

 


Hendruphuset med omgivelser 1845Hendruphuset med omgivelser 1845Af kort, der er senere end det viste fra 1816, fremgår det, at der har været tale om to parceller.
Se vedh. kort.
Husene på de 2 parceller er efter oplysninger i min fars ansættelseskontrakt med Hvidkilde Skovdistrikt fra 1932 nedrevet omkring dette tidspunkt.

Mine forældre var de første beboere af det nye Hendruphus fra 1. maj 1932, og de boede der indtil 1947. Jeg er født i huset 1933, og har således haft min barndom i området.


Martin Larsens ansættelseskontrakt/Hvidkilde 1932Martin Larsens ansættelseskontrakt/Hvidkilde 1932 Martin Larsens ansættelseskontrakt/Hvidkilde 1932 (2)Martin Larsens ansættelseskontrakt/Hvidkilde 1932 (2) Martin Larsens ansættelseskontrakt/Hvidkilde 1932 (3)Martin Larsens ansættelseskontrakt/Hvidkilde 1932 (3) Martin Larsens ansættelseskontrakt/Hvidkilde 1932 (4)Martin Larsens ansættelseskontrakt/Hvidkilde 1932 (4)Uddrag af ansættelseskontrakt:

 

 

 

 

 


Som Vederlag for de i § 2 nævnte Arbejder erholder Skovarbejderen fri Bolig i det nybyggede Hus, Hemdruphuset, Matr. Nr. 2b Nielstrup, med tilhørende Udhus og fri afbenyttelse af den tilliggende Have samt to ligeledes tilliggende gamle Huspladser, hvor nu nedbrudte Huse har staaet.

Jeg mener derfor at kunne konkludere, at det nuværende hus er bygget omkring dette tidspunkt.
Yderligere kan jeg oplyse, at man stadig i mine barneår kunne se en byggetomt syd for skovvejen, der fører mod Hvidkilde, og på denne parcel var der også en gammel kampestensbrønd.

Oplysningerne om evt. pottemagervirksomhed er også interessante.

Syd for den sydlige parcel, er der et stort hul (mergelgrav), her kunne det tænkes at man har hentet leret til denne produktion. Hullet er i dag camoufleret af skov.

Måske er disse oplysninger interessante for husets historie.


Med venlig hilsen

 Poul E. Larsen