Resens kort over Svendborg by 1677

Resens kort over Svendborg by 1677

Svendborg Hospital

Joachim Begtrup 1823: "Byen har et Hospital, stiftet af Frue Hedevig Hardenberg, Enke efter Erik Rosenkrands til Arreskov, den 29 Septbr. 1586 for 6 Fattige, indrettet med et Værelse og Kogested til hver. Det er en grundmuret Bygning, beliggende imellem den gamle latinske Skole og Klostergaarden, og uden Tvivl opbygt af nye i Aaret 1736. Det har en liden Hauge, som grændser imod Klosterkirken og Klostergaardens Hauge. Hospitalet ligger lavt og fugtigt, og seer formedelst Savn af Reparation mere ud som et Arresthuus, end som en Fattigbolig..."