En ægteskabssag fra Stenstrup 1665

| | | | |
Indkomne breve fra Sunds herred 1541-1669. Fyns bispearkiv. LAO

"Tamperretten er sat""Tamperretten er sat"På de 4 årlige fastedage afsagde den gejstlige ret i katolsk tid domme i ægteskabssager. Efter reformationen kom "tamperretten", som denne domstol kaldtes, til at bestå af stiftslensmanden, senere stiftamtmanden og nogle gejstlige.

Tamperretten dømte også i sager mellem trolovede. Havde den ene af parterne forset sig groft overfor den anden eller var smittet med en uhelbredelig sygdom, kunne den anden part få trolovelsen ophævet ved tamperretsdom.

For Fyns vedkommende er der bevaret en del arkivalier på Landsarkivet i Odense:
1665 1701 Dokumenter til tamperretsprotokol
1662 1702 Protocollum Consistorii Ottiniani
1662 1702 Tamperretsprotokol

I indkomne breve fra Sunds herred til Fyns biskop fandt jeg en "Ægteskabssag" fra Stenstrup, dateret 1665. En sag der i sin gru går ud på, at den arme kone Abelone Pedersdatter var kommet 5 uger "for tidlig" i barselsseng regnet fra hendes bryllupsnat. Herover blev ægtefællen Christen Pedersen Buch så fortørnet, at han ikke ville vedkende sig faderskabet til barnet. Men en ældre slægtning til Abelone Pedersdatter tog så affære for at redde hustruens ære, for sluttelig at konfrontere ægtemanden med den udfordring, om han under ed med hånden på biblen turde påstå at han ikke var fader til barnet, hvad han så alligevel ikke turde. Sagen slutter da også med, at parterne i retten under ledelse af Fyns biskop bliver forligt.

Ægteskabssag 1665Ægteskabssag 1665 Ægteskabssag 1665 (2)Ægteskabssag 1665 (2) Ægteskabssag 1665 (3)Ægteskabssag 1665 (3)  Ægteskabssag 1665 (4)Ægteskabssag 1665 (4) Ægteskabssag 1665 (5)Ægteskabssag 1665 (5) Ægteskabssag 1665 (6)Ægteskabssag 1665 (6) 

 

 

 

 

 

Ægteskabssag 1665 (7)Ægteskabssag 1665 (7) Ægteskabssag 1665 (8)Ægteskabssag 1665 (8) Ægteskabssag 1665 (9)Ægteskabssag 1665 (9) Ægteskabssag 1665 (10)Ægteskabssag 1665 (10) Ægteskabssag 1665 (11)Ægteskabssag 1665 (11) Ægteskabssag 1665 (12)Ægteskabssag 1665 (12) 

 

 

 

 

 

 

Ægteskabssag 1665 (13)Ægteskabssag 1665 (13) Ægteskabssag 1665 (14)Ægteskabssag 1665 (14) Ægteskabssag 1665 (15)Ægteskabssag 1665 (15)