Svendborg 1634

| | |
Indkomne breve fra Sunds herred 1541-1669. Fyns bispearkiv. LAO

Fortegnelse over Svendborg kirkernes indkomst 1634Fortegnelse over Svendborg kirkernes indkomst 1634 Svendborgs bystyre 1634Svendborgs bystyre 1634"Fortegnelse paa Kirckernis Oc Kircketienernis, Saa Vel som Skolens oc Skoletienernis, Sampt de fattigis, Jnventarium, och Aarlig indkomst i Svendborg, som den nu befindes, oc kand Vdspörgis, Aar efter Guds Söns födsell, 1634".

Udarbejdet af sognepræsterne Laurits Nielsen Hellevad og Peder Nielsen Skaaning

Svendborg 1634Svendborg 1634 Svendborg 1634 (2)Svendborg 1634 (2) Svendborg 1634 (3)Svendborg 1634 (3) Svendborg 1634 (4)Svendborg 1634 (4) Svendborg 1634 (5)Svendborg 1634 (5)

Svendborg 1634 (6)Svendborg 1634 (6) Svendborg 1634 (7)Svendborg 1634 (7) Svendborg 1634 (8)Svendborg 1634 (8) Svendborg 1634 (9)Svendborg 1634 (9) Svendborg 1634 (10)Svendborg 1634 (10)