Hvidkilde set fra det fredede voldsted Søbo

Hvidkilde set fra det fredede voldsted Søbo